• Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel

  • Dobrodošli na spletni strani župnije Ptuj - sv. Peter in Pavel

  • Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel

  • Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel

  • Župnija Ptuj - sv. Peter in Pavel

UVOD:
Običaj je, da na ta večer potegnemo črto pod minulim letom, se spomnimo pomembnih župnijskih dogodkov, se zahvalimo vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v župniji ali samostanu in pogledamo v prihodnje leto.

POGLED NAZAJ:
Letošnje leto smo za razliko od prejšnjih, začeli skupaj. Številne pastoralne dejavnosti in župnijska praznovanja, ki so v preteklih dveh letih odpadla ali so bila zelo okrnjena, smo letos lahko izvedli.
Na predvečer praznika Binkošti, 4. junija, smo v naši župniji obhajali sveto birmo, sveti zakrament je prejelo 66 mladih iz treh Ptujskih župnij.
Na Petrovo, 29. junija 2022, smo slovesno obhajali župnijski in samostanski praznik. Somaševanje je vodil zlatomašnik p. Janez Žurman. Pri slovesnosti je prepeval župnijski pevski zbor pod vodstvom organista g. Uroša Sagadina.
Rokovo – na nedeljo po godu sv. Roka smo imeli pri sv. Roku na Bregu žegnanje, ki smo ga združili z dnevom četrtne skupnosti Turnišče-Breg. Pri maši smo se zahvalili dosedanjemu župniku sodelavcu p. Milanu Kosu, ki je skrbel za župnijo pretekla štiri leta in med nami pozdravili ter uradno sprejeli novega župnika sodelavca, p. Andreja M. Sotlerja, ki je tudi vodil slovesno mašo.
Župnijski pevski zbor se redno sestaja na vajah in poje vsako nedeljo pri 9. maši. Otroški zbor, ki je sestavljen iz učencev ZGŠ in veroučencev vodi prof. Neža Tement. Vsako sredo imajo vaje in enkrat na mesec pojejo pri pozni maši. To jesen smo pričeli s sestavljanjem mladinskega zbora, ki je prvič nastopil na božični dan pri pozni maši.
V prvi polovici leta so verouk v naši župniji poučevali: p. Milan Kos in katehistinje: Milena Pintarič, Karmen Stanet Gril in Tina Fakin. Z novim šolskim letom poučujejo verouk: p. Andrej M. Sotler in katehistinji Milena Pintarič in Karmen Stanet Gril.
V minulem letu smo nadaljevali z zbiranjem sredstev za nakup novih orgel v naši župniji. Po besedah orglarskega mojstra bodo v prihodnjem letu narejene in postavljene v cerkev. Načrtujemo, da bodo za veliko noč zadonele v vsej veličini. V letu 2022 smo zbrali 30.000 EUR. V preteklih letih je bilo zbranega 90.000 EUR. Ostaja nam še 30.000 EUR.

POGLED NAPREJ:
Na pastoralnem področju bo v prihajajočem letu še naprej glavna skrb vključevanje in iskanje novih sodelavcev, ki bodo pripravljeni svoj čas in talente darovati za blagor naše župnije. Iskanje novih članov pri skupini Karitas, molitveni skupini, Frančiškovi družini, pri bralcih beril, ... Radi bi ustanovili novo zakonsko skupino. Če želimo, da je naša župnija živa, moramo k temu pomagati vsi župljani, sploh vpričo pomanjkanja duhovnih poklicev. Prav je, da pomnožimo tudi svojo molitev za nove duhovne poklice ter za svetost in vztrajnost že poklicanih. Iskati poročne može, ki bi postali stalni diakoni. Zagotovo bo potrebno narediti še kaj v smeri povezovanja ptujskih župnij in pastoralnega dogajanja na ptujskem področju.
Večji dogodki v naši župniji: celodnevno češčenje, šmarnice, birma, ki bo 29. aprila pri sv. Leopoldu, prvo sveto obhajilo, ki bo 28. maja, župnijsko žegnanje, srečanje za ostarele in bolne, oratorij za otroke, župnijsko romanje, srečanje zakoncev jubilantov, miklavževanje, adventne delavnice... ).. Še naprej se bomo trudili mesečno oblikovati maše z otroki, pri katerih sodelujejo veroučenci določenega razreda in prepeva otroški zbor.

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2022:
- zakrament svetega krsta je prejelo 21 otrok (lani 22),
- zakrament svetega zakona si je podelilo 8 parov (lani 5),
- cerkveno smo pokopali 49 vernikov (lani 36),
- svetih obhajil smo razdelili 22.500 (lani 19.500),
- prvoobhajancev je bilo 34 (lani 36),
- birmancev je bilo 24 (lani 36).

Verski tisk: Na župnijo imamo za prosto prodajo naročenih 7 številk Družine in 5 številk Ognjišča. Zraven tega za ministrante revija Ministrant, za bolnike revijo Prijatelj in za člane Frančiškovega svetnega reda Brat Frančišek. Mnogi imate naročen verski tisk domov po pošti.

ZAHVALA:
Ob koncu leta se želimo zahvaliti vsem, ki na različne načine pomagate pri delu v župniji in v samostanu. Najprej zahvala vsem župnijskim sodelavcem, ki ste aktivno vključeni v življenje župnije in pomoč v samostanu, članom Župnijsko pastoralnega sveta, pevcem (odraslim in otrokom), ministrantom, sodelavcem Karitas, molitveni skupini, katehistinjam, animatorjem, bralcem, zakonskima skupina, mladim, čistilcem… Zahvala tudi vsem sorodnikom in znancem, kot tudi vsem mojstrom in vzdrževalcem.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za svete maše in drugimi darovi skrbite za nas duhovnike, kot tudi za vzdrževanje cerkve in potrebe misijonov.
Hvala vsem, ki darujete za potrebe samostana. Zahvala vsem, ki pomagate v kuhinji ob večjih župnijskih in samostanskih srečanjih.
Še posebej se zahvaljujemo bolnikom, starejšim in onemoglim, ki z molitvijo in žrtvijo na neviden način gradite Božje kraljestvo.
Hvaležni smo še mnogim drugim, ki na viden ali neviden način pomagate v župniji in samostanu. Veliko je opravljenega dela, ki se ga ne vidi. Bog, ki vidi na skrivnem naj vsem bogato poplača za vašo dobroto.

 Leto2022 10a

Leto2022 10b

Prijavite se na elektronsko prejemanje oznanil

Ponujamo vam možnost prijave na elektronsko prejemanje tedenskih oznanil na vaš elektronski naslov.

Vnesite svoje ime in elektronski naslov v prijavnico na desni strani in dobili boste na svoj elektronski naslov potrditveno sporočilo. V tem sporočilu kliknite na ponujeni link, da potrdite prejemanje obvestil.

Prijavni obrazec

Urnik svetih maš v župniji sv. Peter in Pavel

Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla

Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla

Delavniki in sobote: ob 7.30 in 19.00.
Nedelje: ob 9:00, 10:30 in 19.00
Pri vsaki maši je možnost svete spovedi.
Podružnična cerkev sv. Roka

Podružnična cerkev sv. Roka

Delavniki: ni svetih maš
Nedelje: ob 8.00.

Župnija

Minoritski trg 1
2250 Ptuj – Slovenija
059 073 000
zupnija@kloster.si
TRR: SI56 0420 2000 3317 434
Župnik: p. Andrej Sotler

Duhovniki

Duhovniki, ki delujejo v ptujskih župnijah:
p. Andrej Feguš,
p. Matei Sentes,
p. Milan Kos,
p. Janez Žurman,
p. Marjan Cafuta,
p. Andrej Sotler,
p. Janko Gašparič,
p. Franc Meško.

Uradne ure v pisarni župnije

Vsak dan po jutranji in večerni sveti maši ter v ponedeljek in petek od 10. do 12. ure.
Telefonska številke pisarne:
059 073 000