Rožnovenska nedelja in predstavitev birmancev

PA060008

Mesec oktober nas vedno znova vabi k molitvi rožnega venca. Pri verouku smo si letos postavili vprašanje, kako veroučencem približati molitev rožnega venca. Prav zaradi tega smo ob razlagi vsebine in načina molitve izdelali rožni venec. Na rožnovensko nedeljo smo ga blagoslovili pri maši in ga v cerkvi dvignili nad oltar, da nas bo ves mesec spominjal na obljubo, da bomo vsak dan zmolili vsaj eno desetko rožnega venca.

To nedeljo so se tudi predstavili devetošolci, ki bodo v tem šolskem letu pristopili k zakramentu svete birme. Molimo zanje, da bi jim Gospod dal dovolj milosti in moči, da bi na poti za Njim zmogli vztrajno in pogumno hoditi.