Praznik svetega Roka - 2020

6

Leto 2020 je zaznamovano z epidemijo koronavirusa. Zaradi tega smo se  v župniji sv. Petra in Pavla Ptuj odločili, da bomo letošnje praznovanje sv. Roka, 16. avgusta, ko je njegov godovni dan, še posebej obeležili s praznovanjem, kot zahvalo, da je bilo naše mesto v glavnem obvarovano korone, ki razhaja danes, in kot prošnjo, da bi tako ostalo še naprej. Sveti Rok, ki je živel v 13. stoletju, je bil skozi zgodovino eden od svetnikov, priprošnjikov ljudi v stiski, ko nastopijo kužne bolezni, različne epidemije.

Tako ima tudi Ptuj podružnično cerkev sv. Roka. Praznik sv. Roka smo tako obhajali s sveto mašo, ki je bila pred cerkvijo sv. Roka in s procesijo. Zbrali smo se pred minoritsko cerkvijo na Minoritskem trgu in s seboj v procesiji peljali obnovljeni kip sv. Roka do podružnične cerkve, kjer je čakala večina vernikov. Obhajali smo zahvalno in prošnjo mašo, ki je bila letos povezana s srebrno mašo, 25. obletnico mašništva p. Branka Cestnika, klaretinca, domačina iz župnije sv. Petra in Pavla, iz naselja pri sv. Roku. P. Branko se je z veseljem odzval povabilu župnije sv. Petra in Pavla. To je bila njegova prva srebrna maša v letošnjem letu, četudi je imel prej načrtovane še nekatere druge, ki pa zaradi epidemije koronavirusa niso bile opravljene. S to sveto mašo se je tudi on zahvalil za 25 let duhovništva in prosil, da bi še naprej tako dobro opravljal službo duhovništva. Sveta maša je bila darovana ob somaševanju več duhovnikov, predvsem iz kloštra, provinciala dr. p. Igorja Salmiča, gvardijana p. Milana Kosa. Pri maši so prepevali člani župnijskega zbora župnije sv. Petra in Pavla. Po sveti maši so praznične trenutke s pesmijo obogatili ljudski pevci s Hajdine, ki so zapeli tudi pesem v čast sv. Roku kot priprošnjiku.