ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


 1.7.2020: Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.

25. nedelja med letom, 20. september 2020

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

25 ned med Vovk 20 

20. september

2020

 

NEDELJA

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov

 

  8.00: Sv. Rok: za + Marijo Tivadar (greg. 20)

 

  9.00: za + Franca Beraniča

10.30: za + Marija Babič

10.30: za + Franca Vaupotiča

 

19.00: za + Marijo Pšajd

21. september

2020

 

PONEDELJEK

Matej (Matevž), evangelist, apostol

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 21)

 

19.00: za + Marjana Podgorška

22. september

2020

 

TOREK

Mavricij, mučenec

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 22)

 

19.00: za + Adolfa Simoniča (pogrebna)

19.00: za + Terezijo Hebar, rodbino Grašič in zdravje

           v družini

23. september

2020

 

SREDA

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spokornik

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 23)

 

19.00: za + Janeza in Marijo Kolarič, Janeza Vidoviča ter

           sorodnike Prelog - Štumberger

24. september

2020

ČETRTEK

Anton Martin Slomšek

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 24)

 

19.00: za + Stanka Solina

25. september

2020

PETEK

Sergij Radoneški, menih

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 25)

 

19.00: za + Marijo Tement

26. september

2020

SOBOTA

Kozma in Damijan, mučenca –

 kvatre

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 26)

  7.30: za + Marijo Klinc

 

19.00: za + Viktorja Samec (obl.), starše Samec – Kokol

            in sorodnike

19.00: za + Franca (obl.) in Marijo Vidovič

27. september

2020

 

NEDELJA

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja

 

  8.00: Sv. Rok: za + starše Šerona in sorodnike

 

  9.00: za + starše Čuš in Rogina in ozdravljenje Jakoba

  9.00: za + Jožeta Plohla (obl.) in za + Julijano , Janeza in

         Franca Šegula

10.30: za + Vekoslava Gašpariča (obl.)

 

19.00: za + Marijo Tivadar (greg. 27)

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 20. septembra do 27. septembra

Danes je srečanje članov OFS. Vabljeni!

Zvečer ob 18. uri je medugorski program in nato ob 19. uri sveta maša. Lepo vabljeni!

V tem tednu smo imeli vpis veroučencev za verouk. Začenjamo z rednim veroukom in vabimo, da starši vpišete vaše otroke čimprej v kolikor še tega niste storili. Razpored verouka je objavljen na oglasni deski in na internetni strani.

Vzemite si novo številko Družine ter ostali verski tisk.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). V cerkvi morajo imeti masko.

 

NAŠI RAJNI: Adolf Simonič, Ob Rogoznici, Ptuj

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )