14. navadna nedelja, 9. julij 2017

 14.navadna A

14. nedelje med letom – 9. julij 2017

 

 

 Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.

9. julij

2017

NEDELJA

14. navadna

pri Roku ob 8.00: za + starše Pintar - Petrena in + brata Ivana

  7.00: za + Otilijo Čeh (1451)

  9.00: za + starše Rogina, Klemenčič in + Franca Rogina (obletna)

19.00: za žive in + župljane 

10. julij 2017

PONEDELJEK

Amalija, redovnica

 7.30: za + iz družine Knehtl in Lorenčič

19.00: za + Franca in Karolino Korošec

19.00: za + Draga Klanečka (30. dan)

11. julij 2017

TOREK

Benedikt, opat

 7.30: za ozdravitev in + ženo Frančiško Zorko 

 7.30: za + Marijo Gašparič (1479)

19.00: za + Franca Šilaka

19.00: za + Aleksandra Šuena

12. julij 2017

SREDA

Mohor in Fortunat

  7.30: za + Marijo Kekec

  7.30: za + Julijana Vajda (1738)

18.15: maša v ptujski bolnici

19.00: za + Franca Kolariča

19.00: za + Katarino Primc (30. dan)

13. julij

2017

ČETRTEK

Henrik (Hinko), cesar

  7.30: za + očeta Franca Pešca (obletna), mamo in sestro Genovefo in + Vilija Vidoviča

  7.30: za + Damjana Zagorčna (1678)

19.00: za + Alojza Smolingerja (obletna) in 2 + starše ter vse + Smolinger – Murko

19.00: za + Jožefa Krajnca (8. dan)

14. julij 2017

PETEK

Kamil de Lellis, duhovnik

  7.30: za + Stanislava Korošca

  7.30: za + Vilija Vidoviča (1748)

19.00: za + Robija in rodbino Janžekovič - Žagavec

19.00: za + Nežo Habjanič (1608)

15. julij 2017

SOBOTA

Bonaventura, škof

  7.30: za + Janeza in Alojzijo Muhič

10.30: maša v domu starejših

19.00: za + starše Janeza in Marijo Belšak (obletna) in za vse + Belšakove in Vinkovičeve

19.00: za + Franca Emeršiča

16. julij 2017

NEDELJA

15. navadna

Karmelska Mati božja (Karmen)  

pri Roku ob 8.00: za + Franca Zupaniča (obletna) in njegovo mamo Katarino

  7.00: za + Viktorja Kelenca, Franca, 2 + starše in na čast Materi Božji za zdravje

  9.00: za + Jožefa Rezarja in 2 + starše

  9.00: za žive in + župljane 

19.00: za + Simona Vertiča, starše, brata in sestre  

OSTALA OZNANILA

od 9. do 16. julija 2017

  1. V sredo, ob 9.30, je začetek duhovna obnova za Frančiškove brate in sestre pri sv. Roku.    
  2. Do torka 11. julija še bo romala po naši župniji kapelica s kipom Fatimske Matere Božje. Namen kapelice je da pride milost Božje Matere Marije v naše domove. Povabljeni ste, da si kapelico odnesete na svoj dom in se ob njej zberete k molitvi. K molitvi lahko povabite tudi sosede, sorodnike, prijatelje… Če želite kapelico z Marijo sprejeti na svoj dom pokličite koordinatorko gospo Bernardo 040/322-723.

NAŠI RAJNI: V minulem tednu smo se poslovili od Marije Meznarič iz Spuhlje 123 in Jožefa Krajnca iz Hauptmaničeve 8. Gospod, daj jim večni mir in pokoj….