Ni dogodkov

31. nedelja med letom - zahvalna, 5. november 2017

31 nedelja med letom A

 

 

31. nedelja med letom - zahvalna, 5. november 2017

Vi pa si ne pravite ›učitelj‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Kristus. Največji med vami naj bo vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.«

 

 

 

5.november  2017

NEDELJA

31. nedelja med letom – zahvalna

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

pri Roku ob 8.00: za žive in + župljane mesta Ptuja

   9.00: v zahvalo Materi Božji in po namenu

10.30: za + Marijo Štrafela in vse + iz družine Štrafela

18.00: za + Matica Brenčiča, greg. (5)

6.november

2017

PONEDELJEK

Lenart, opat  

  7.30: za vse + Krivec-Kostanjevec  

18.00: za +Matica Brenčiča, greg. (6)

18.00: V zahvalo    

7.november    2017

TOREK

Engelbert, škof   

  7.30: za + Franca Kolariča

18.00: za Miroslava Meška, 8. dan

18.00: za vse + iz spominov   

18.00: za + Matica Brenčiča. greg. (7)

8.november

2017

SREDA

Janez Duns Scot, redovnik  

  7.30: za + Nežo Metličar ( 1676)  

18.00:  za + Matica Brenčiča, greg (8)

18.00: za + Vitjana Kosi, obletna

9.november

2017

  ČETRTEK

Spomin posvetitve Lateranske bazilike

  7.30: za + rodbino Zafošnik-Avguštin in Kolarič)    

18.00: za + Matica Brenčiča, greg.(9)

18.00: za + Jožeta in Ivano Kurnik, obletna

10.november  2017

       PETEK

     Leon Veliki, papež in cerkv.uč.

  

  7.30: za + Marijo Knehtl  

18.00: za + Matica Brenčiča, greg. (10)

18.00: za + Marijo Čuk, obletna  

18.00: za + Pavlo Polajžar, obletna  

11.november

2017

  SOBOTA

Martin (Davorin), škof 

  7.30: za + Matica Brenčiča, greg. (11)    

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + starše Pintar – Petrena in + brata Ivana  

18.00: za + Martino Markež   

18.00: za Martino Lipavšek, sina Martina in očeta Martina,

           sestro Eriko, + sorodnike Rogina -Lipavšek

12.november  2017

NEDELJA

32. nedelja med letom

Jozafat, škof in mučenec

pri Roku ob 8.00: za + starša Šerona in vse + iz družin Šerona – Zagorc

  9.00: za + Matica Brenčiča, greg. (12)

10.30: za + Alojza in Elizabeto Bezjak, obletna

18.00: za + Eriko Filipaja

18.00: za + Stanka Čagrana

 

OSTALA OZNANILA

od 5. do 12. novembra 2017

 

1. Danes je zahvalna nedelja. Hvala za vaš današnji dar za cerkev. Ko danes čestitamo zakoncem jubilantom,  se Bogu zahvaljujemo tudi  za vse darove in milosti, obenem pa se mi  redovniki bratje minoriti iskreno zahvaljujemo vam, dragi verniki za vse molitve, darove, prijazne besede. Zahvaljujemo se vsem pevcem, delavcem Karitas, članom ŽPS, bralcem, ministrantom,  vsem ki se trudite pri čiščenju cerkve in urejanju okolice in vrta ter pomagate v samostanu. Hvala tudi mnogim, ki na skrivaj veliko dobrega storite. Bog vam povrni. 

2. Jutri v ponedeljek 6. novembra po večerni maši je redno srečanje članov ŽPS. 
3. V soboto vabimo otroke na pevske vaje ob 9.30 uri. Naslednjo nedeljo 12. 11. sodelujejo pri pozni maši otroci  4. razreda. Po maši imajo starši otrok 4. razreda kratko srečanje. 
4. Verouk je zopet reden. 
5. V soboto 11. novembra je duhovna obnova za člane Karitas na Ptujski Gori. Pričetek je ob 9.00 uri. 
6. Prihodnjo nedeljo ima FD redno srečanje po deveti maši. 
7. Tisk:  Družine tokrat ni zaradi minulih praznikov.   V pisarni pa lahko dobite Marijanski koledar za leto 2018. Cena 2,50 € in  Družinsko Pratiko 5,50 €.