Ni dogodkov

5. nedelja med letom, 4. februar 2018

5. navadna B1

 

5. nedelja med letom, 4. februar 2018

Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali. Mr 1, 29-39

 

 

 

4. februar

2018

5. NEDELJA MED LETOM

Jožef Leoniški,

misijonar

 pri Roku ob 8.00: za + Jožefo Felicijan

  9.00: po namenu družine Gosak (14)

  9.00: za + Kristino Slatič (30. dan)

10.30: za + starše Stanislava in Matildo Muršec

18.00: za žive in rajne ptujske župljane

5. februar  2018

PONEDELJEK

Agata,

devica in mučenka

 

  7.30: za + Slavka Kukca (obl.)

  7.30: po namenu družine Gosak (15)

18.00: za + Marijo in Gusteka Meška, + starše Kacijan

18.00: za + Marjeto Galun

6. februar

2018

TOREK

Pavel Miki in tovariši,

mučenci

  

  7.30: za + Zvonimirja Kralja

  7.30: po namenu družine Gosak (16)

13.00: vojašnica Slovenska Bistrica: za vojake in družine

18.00: za + Nina Majcna (2135)

18.00: za + Nežo Habjanič (obl.)

7. februar

2018

SREDA

Rihard,

kralj  

  7.30: po namenu družine Gosak (17)

18.00: za + Marijo, Marjana in Jerneja Vojska (obl.),

           + starše Kolenko in Horvat

18.00: za + Jožefo Toplak

18.15: maša v ptujski bolnici

8. februar

2018

ČETRTEK

Hieronim Emiliani,

redovnik

  7.30: po namenu družine Gosak (18)

18.00: za + Slavico Kolarič

18.00: za + Janeza Lončareka (obl.), + starše Lončarek in Medved

           ter + svakinjo Liziko

9. februar

2018

 

PETEK

Apolonija (Polona),

devica in mučenka

 

   7.30: po namenu družine Gosak (19)

 18.00: po namenu darovalca

 18.00: za + Ano Visinski

10. februar

2018

SOBOTA

Alojzij Stepinac,

škof in mučenec  

  7.30: po namenu družine Gosak (20)

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Simona Vrtiča, + starše, brate in sestre

18.00: za žive in rajne ptujske župljane

11. februar

2018

6. NEDELJA MED LETOM

Lurška Mati Božja,

svetovni dan bolnikov

pri Roku ob 8.00: za + Jožefa Volgemuta (1931)

  9.00: po namenu družine Gosak (21)

  9.00: za + Kristino Slatič (2148)

10.30: za + Elizabeto in Antona Merca (obl.)

18.00: za + Marijo Horvat (obl.)

 

OSTALA OZNANILA

od 4. do 11. februarja 2018

 

  1. Danes je prva nedelja v mesecu. Darovi so namenjeni za cerkev.
  2. Hvala vsem, ki ste v petek pomagali pri pospravljanju jaslic.
  3. Jutri v ponedeljek, 5.februarja ima po večerni sveti maši ŽPS svoje redno mesečno srečanje.
  4. Naslednjo nedeljo,  11. februarja bomo praznovali svetovni dan bolnikov. Praznik bomo še posebej obeležili v domu starejših občanov na Ptuju. Slovesna sveta maša bo v soboto, 10. februarja ob 10.30. uri. Lepo vabljeni.
  5. Prihodnjo nedeljo, 11. februarja, ima FSR svoje srečanje, po 9. maši.
  6. Na voljo je nova številka Družine in revija Prijatelj.