Ni dogodkov

2. postna nedelja, 25. februar 2018

2 postna nedelja b

 

 

2. postna nedelja, 25. februar 2018

Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu ... Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,2-10)

 

 

25. februar

2018

2. POSTNA NEDELJA

Nestor,

škof in mučenec

pri Roku ob 8.00: za + Jožefo Felicijan

  9.00: v zahvalo za 90 let življenja, ter za + moža Janeza Vidoviča

           in vse + iz družine Štumberger

9.00: za žive in rajne ptujske župljane

10.30: za + Ivana in Elizabeto Koštric ter + starše

18.00: za + Jožefa Svenška, vnuka Danila, starše Svenšek –Šimenko

           in tri + brate

26. februar 2018

PONEDELJEK

Aleksander (Branko),

škof

 

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 1)

18.00: za + Jožefo Toplak

18.00­: za + Nina Majcna (2137)

27. februar

2018

TOREK

Bazilij in Prokopij,

redovnika

  7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 2)

18.00: za + Ivana Hošnjaka

28. februar

2018

SREDA

Roman,

opat

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 3)

11.30: vojašnica NM: za vojake in družine

18.00: za + Antonijo Šori (1668)

18.15: maša v ptujski bolnici

1. marec

2018

ČETRTEK

Albin (Zorko),

škof

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 4)

7.30: za + Marijo Knehtl

18.00: za + Ano Repič (2032)

2. marec

2018

PETEK

Neža (Agnes) Praška,

klarisa

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 5)

18.00: za + Jožefo Toplak

3. marec

2018

SOBOTA

Kunigunda,

kraljica

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 6)

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Aleksandra Sankovič in + Poplatnik in Trop

18.00: za + Franca Vršiča in dvojne pokojne sorodnike

4. marec

2018

3. POSTNA NEDELJA

Kazimir,

kralj

pri Roku ob 8.00: za + Davida Gašpariča

  9.00: za + starše Franca in Matildo Plajnšek, + brata Stanislava

           in Martina Plajnška

           in + starše Franca in Marijo Gril

9.00: za žive in rajne ptujske župljane

10.30: za + Ano Visinski

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 7)

 

OSTALA OZNANILA

od 25. februarja do 4. marca 2018

 

  1. V tem tednu ni verouka.
  2. V ponedeljek, 26. februarja, bo po večerni maši srečanje sodelavcev Karitas.
  3. V torek, po večerni maši bo v refektoriju samostana seminar nove evangelizacije.
  4. V tem tednu so prvi dnevi v mesecu; v četrtek bomo molili za nove duhovne poklice in svetost poklicanih, v petek bomo obiskali bolnike in počastili srce Jezusovo, v soboto pa bomo častili srce Marijino.
  5. V soboto, 3. marca, vabljeni na Ptujsko Goro na pobožnost 5. prvih sobot. Maša ob 7.00 uri, nato molitvena ura.
  6. Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Nabirka bo namenjena za cerkev.
  7. Prihodnjo nedeljo, 4. marca bo ob 16.00 uri križev pot mesta Ptuja. Začetek v cerkvi sv. Jurija. Vabljeni.
  8. Vabljeni k pobožnosti križevega pota vsak petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in v nedeljo, po 9. maši, ko vodijo župnijske skupine (naslednjo nedeljo pobožnost vodijo člani pevskega zbora). Pri sv. Roku bo križev pot vedno po sveti maši.
  9. Na voljo je nova številka Družine in Ognjišča.