Ni dogodkov

3. postna nedelja, 4. marec 2018

 

3

 

3. postna nedelja, 4. marec 2018

Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Jn 2,13-25

 

 

 

4. marec

2018

3. POSTNA NEDELJA

Kazimir,

kralj

pri Roku ob 8.00: za + Davida Gašpariča

  9.00: za + starše Franca in Matildo Plajnšek, + brata Stanislava

           in Martina Plajnška in + starše Franca in Marijo Gril

9.00: za žive in rajne ptujske župljane

10.30: za + Ano Visinski

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 7)

5. marec 2018

PONEDELJEK

Hadrijan,

mučenec

 

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 8)

18.00: za + Ivana Hošnjaka

18.00­: za + Anico Zmazek (obl.), + Janeza in Nežo Čuš,          

          + starše Zmazek in sorodnike

18.00: za + Ano Haložan

6. marec

2018

TOREK

Koleta (Nika),

redovnika

  7.30: za + Leopoldino Tkalec

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 9)

18.00: za + Ljudomilo in Rudolfa Simoniča, dvojne + starše in nečaka Daniela

7. marec

2018

SREDA

Perpetua in Felicita,

mučenki

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 10)

9.00: vojašnica Brnik: za vojake in družine

18.00: za + Konrada Mohorka

18.15: maša v ptujski bolnici

8. marec

2018

ČETRTEK

Janez od Boga,

redovnik

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 11)

18.00: za + Marijo Horvat (30.dan)

18.00: za + Ivana Hošnjaka

9. marec

2018

PETEK

Frančiška Rimska,

redovnica

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 12)

18.00: za + Konrada Mohorka (30.dan)

18.00: za + Marijo Bezjak (obl.), sina Marjana (obl.),

           dvojne + starše in ostale sorodnike

18.00: za + Jožefa in Marijo Holc

10. marec

2018

SOBOTA

40 mučencev iz Armenije

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 13)

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Franca Emeršiča (obl.) in + iz družine Vrabl

18.00: za + Anico Zavec (obl.) in + Janeza Zavca

18.00: za + Jožefo Hercog, + sestri in brate ter za + starše

11. marec

2018

4. POSTNA NEDELJA

Benedikt,

škof

pri Roku ob 8.00: za + mamo Otilijo Koželj (obl.), + očeta Alojza,

                             ter za vse + iz družin Koželj in Forstnerič

  9.00: za + starše Djakovič in + Andra Vidoviča

9.00: za žive in rajne ptujske župljane

10.30: za + Nina Majcna (2138)

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 14)

18.00: za + Ano Repič (2033)

 

OSTALA OZNANILA

od 4. do 11. marca 2018

 

 1. Danes je prva nedelja v mesecu, nabirka je namenjena za cerkev.
 2. Danes popoldan ob 16.00 uri vabljeni na križev pot mesta Ptuja. Začetek je v cerkvi sv. Jurija.
 3. V ponedeljek, 5. marca, bo po večerni maši srečanje članov ŽPS.
 4. V torek, po večerni maši bo v refektoriju samostana seminar nove evangelizacije.
 5. V soboto, 10 marca imajo ministranti svoje redno mesečno srečanje ob 9.30 uri. Ob 9.3o uri bodo tudi vaje otroškega pevskega zborčka.
 6. V soboto, 10. marca bo ob 19. uri v refektoriju samostana srečanje za starše in botre birmancev iz vseh ptujskih župnij.
 7. Prihodnjo nedeljo, 11. marca pri pozni maši sodelujejo veroučenci 5. razreda. Po maši bo kratek sestanek za starše veroučencev.
 8. Prihodnjo nedeljo, 11. marca bo 9. maši ima svoje srečanje FSR.
 9. Vabljeni k pobožnosti križevega pota vsak petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in v nedeljo, po 9. maši, ko vodijo župnijske skupine (naslednjo nedeljo pobožnost vodijo člani FSR in Karitas). Pri sv. Roku bo križev pot vedno po sveti maši.
 10. Postni čas nas vabi tudi k dobrodelnosti. Tako kot v adventnem času so tudi sedaj pri vratih na voljo vrečke Karitas. Vabljeni, da po svojih zmožnostih darujete artikle, ki niso pokvarljivi, za pomoč potrebnim. Vrečke lahko prinesete med tednom v župnišče ali v nedeljo v cerkev v košaro.
 11. Na voljo je nova številka Družine.