Ni dogodkov

4. postna nedelja, 11. marec 2018

4. postna B

 

4. POSTNA NEDELJA, 11. MAREC 2018

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Jn 3,14-21

 

 

11. marec

2018

4. POSTNA NEDELJA

Benedikt,

škof

pri Roku ob 8.00: za + mamo Otilijo Koželj (obl.),

                             + očeta Alojza, ter za vse + iz družin Koželj in Forstnerič

  9.00: za + starše Djakovič in + Andra Vidoviča

9.00: za žive in rajne ptujske župljane

10.30: za + Nina Majcna (2138)

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 14)

18.00: za + Ano Repič (2033)

12. marec 2018

PONEDELJEK

Inocenc I,

papež

 

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 15)

18.00: za + Franca in Marijo Kolarič

18.00­: za + Slavico Kolarič

18.00: za + Ivana Avguština

13. marec

2018

TOREK

Kristina, mučenka

Češčenje Najsvetejšega

  7.30: za + Marka Petrušiča (obl.)

pri Roku ob 9.00: za + Damjana Kuharja (2077)

13.00: vojašnica CE: za vojake in družine

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 16)

14. marec

2018

SREDA

Matilda, kraljica

Češčenje Najsvetejšega

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 17)

9.00: za + Terezijo Macun (2097)

18.00: za + Janeza Bedenika (30.dan)

18.00: za + sestri Marijo Viher in Matildo Kobetič ter za + starše Tašner

18.00: za + Nežo Metličar (obl.)

15. marec

2018

ČETRTEK

Klemen M. Dvoržak,

redovnik

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 18)

18.00: za + Marijo Meznarič (1891)

16. marec

2018

PETEK

b.sl. Danijel Halas,

mučenec

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 19)

7.30: za + Ano Repič (2034)

18.00: za + Slavico Kolarič

17. marec

2018

SOBOTA

Patrik,

škof

7.30: za + Marijo Zorko (gregorijanska 20)

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Otilijo Korošec in + sorodnike

18.00: za + starše Meglič in Drobnič in + babico Rodošek

18. marec

2018

5. POSTNA NEDELJA

Ciril Jeruzalemski,

škof in cer. uč.

pri Roku ob 8.00: za + Ano Majerič (1899)

  9.00: za + Maksa Rozmana

9.00: za žive in rajne ptujske župljane

10.30: za + Andreja in Jožico Cestar ter + brata Viktorja in Ivana

18.00: za + Marijo Zorko (gregorijanska 21)

 

OSTALA OZNANILA

od 11. do 18. marca 2018

 

  1. V torek, po večerni maši bo v refektoriju samostana seminar nove evangelizacije.
  2. V sredo, 14. marca ni verouka.
  3. V torek, 13. in v sredo 14. marca, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. V torek častimo Najsvetejše pri sv. Roku, sveta maša ob 9.00 uri nato enourno češčenje. V sredo častimo Najsvetejše v kloštru. Svete maše bodo ob 7.30, 9.00 in 18.00 uri. Ob 17.00 uri je molitvena ura, h kateri so vabljeni člani župnijskih skupin. Od zadaj pri vratih je seznam na katerega se lahko vpišete, kdaj v sredo lahko pridete počastiti Jezusa v najsvetejšem zakramentu.
  4. V soboto, 17 . marca ob 9.3o uri bodo vaje otroškega pevskega zborčka.
  5. Prihodnjo nedeljo, 18. marca se bomo pri sveti maši spomnili naših mam, ob materinskem dnevu.
  6. Vabljeni k pobožnosti križevega pota vsak petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in v nedeljo, po 9. maši, ko vodijo župnijske skupine (naslednjo nedeljo pobožnost vodita zakonski skupini).
  7. Zada pri vratih je na voljo še nekaj vrečk Karitas. Vabljeni, da po svojih zmožnostih darujete artikle, ki niso pokvarljivi, za pomoč potrebnim. Vrečke lahko prinesete med tednom v samostan ali v nedeljo v cerkev v košaro.
  8. Na voljo je nova številka Družine.