Ni dogodkov

10. nedelja med letom - 10. junij 2018

10. navadna B

 

10. nedelja med letom, 10. junij 2018

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,20-35)

 

 

 

 

10. junij

2018

 

NEDELJA

10. med letom

Edvard Poppe,

duhovni pisatelj

 

pri Roku ob 8.00: za + Marijo Vrečko

  9.00: za žive in rajne ptujske župljane

9.00: za + Marijo Bezjak

10.30: za + Ivanko Ljubec (2157)

19.00: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 4)

11. junij

2018

 

PONEDELJEK

Barnaba,

apostol

 

  7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 5)

  7.30: za + Borisa in Zofijo Bezeg

  7.30: za + Marijo in Jožefa Pažona

19.00: za + Elizabeto Mohorko (obl.),

           za 2 + Konrada Mohorka in ostale sorodnike

12. junij

2018

TOREK

Adelajda,

devica

  7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 6)

19.00: za + Jožeta Cvetka (obl.) in dvojne + starše

19.00: za + Marijo Varga

13. junij

2018

 

SREDA

Anton Padovanski,

red. in cer. uč.

 

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 7)

7.30: v zahvalo sv. Antonu za uslišano prošnjo

19.00: za + Antona Horvata

19.00: za + starše Kuhar, + Ivana, Marico, Heleno, Janka in + Antona Majcna

14. junij

2018

ČETRTEK

Valerij in Rufin,

mučenca

7.30: po namenu

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 8)

19.00: za + Miro Kramberger (obl.),

           + Mihaela, Marijo Lesjak, ter za + starše Filipaja.

15. junij

2018

PETEK

Vid,

mučenec

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 9)

19.00: za + Marijo Čeh (2343)

19.00: za + Marijo Tašner Paulina

16. junij

2018

SOBOTA

Beno iz Meissna,

škof

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 10)

10.30: maša v domu starejših

19.00: za + Bojana Oroviča (obl.), + starše Slavico in Slavka Oroviča

19.00: za + soseda Damjana Kuharja

19.00: za + Viktorja Samca in + starše Samec in Kokol (obl.)

17. junij

2018

 

NEDELJA

11. med letom

Rajner,

puščavnik

 

pri Roku ob 8.00: v zahvalo za 61 let življenja in v priprošnjo

  9.00: za žive in rajne ptujske župljane

9.00: za + Franca Rogina (obl.),

        + starše Rogina Klemenčič in + Zdenka Lovrenčiča

10.30: za + Zalko Valenko (2211)

19.00: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 11)

 

OSTALA OZNANILA 

od 10. do 17. junija 2018

  1. Danes je ofer za nove orgle. Bog povrni za vaše darove.
  2. V ponedeljek, 11. junija bomo začeli s tridnevno pripravo na praznik sv. Antona Padovanskega. Pri večernih maša bo nagovor o svetnikovem življenju. Na praznik sv. Antona, v sredo, 13. junija bo ob 19.00 uri slovesna sveta maša. Pri maši bo blagoslov lilij in cvetja. Vabljeni, da prinesete cvetje za blagoslov.
  3. Starše prvoobhajancev obveščamo, da lahko v pisarni v času uradnih ur dvignejo slike prvega obhajila.
  4. V soboto, 16. junija bo romanje ostarelih in bolnih na Brezje. Prijavite se lahko v pisarni.
  5. Otroke vabimo na oratorij, ki bo potekal od 20. do 28. avgusta. Prijavnice najdete na internetu ali na mizici s tiskom.
  6. V juliju in avgustu bomo tako kot že lansko leto, spremenili urnik nedeljskih svetih maš. Svete maše bodo ob 7.00, 9.00 in 19.00 ter pri sv. Roku ob 8.00 uri. V poletnih mesecih torej ne bo maše ob 10.30 uri. Razpored maš velja od nedelje, 1. julija do nedelje, 26. avgusta.
  7. Na voljo je nova številka Družine.