Ni dogodkov

11. nedelja med letom - 17. junij 2018

 

11. nedelja med letom B

 

 

11. nedelja med letom, 17. junij 2018

 

In govóril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.«

Mr 4, 26-34

 

 

 

 

 

 

17. junij

2018

 

NEDELJA

11. med letom

Rajner,

puščavnik

 

pri Roku ob 8.00: v zahvalo za 61 let življenja in v priprošnjo

  9.00: za žive in rajne ptujske župljane

9.00: za + Franca Rogina (obl.), + starše Rogina Klemenčič

         in + Zdenka Lovrenčiča

10.30: za + Zalko Valenko (2211)

19.00: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 11)

18. junij

2018

 

PONEDELJEK

Janez Barbarigo,

škof

 

  7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 12)

  7.30: za + očeta Franca Pešca (obl.), mamo, sestro

           ter vse + sorodnike

19.00: v zahvalo

19. junij

2018

TOREK

Nazarij,

prvi koprski škof

  7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 13)

  7.30: za + Marijo Knehtl

19.00: za + Marijana Žargija

20. junij

2018

 

SREDA

Adelbert,

škof

 

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 14)

19.00: za + zakonca Naumovič

19.00: za domovino

21. junij

2018

ČETRTEK

Alojzij Gonzaga,

redovnik

7.30: za + Slavka Kukca in rodbini Ivanuš in Kukec

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 15)

18.00: LJ za vojake in družine

19.00: za + Marijo Strelec (obl.), za + starše Strelec in Bezjak

22. junij

2018

PETEK

Tomaž More,

mučenec

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 16)

18.00: za + Jelko Bezjak

18.00: za + Janeza Selinška in + sorodnike

23. junij

2018

SOBOTA

Jožef Cafasso,

redovnik

7.30: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 17)

10.30: maša v domu starejših

19.00: v zahvalo

19.00: za + Janeza Vidoviča, + Janeza in Marijo Kolarič

           in za + Štumberger

24. junij

2018

 

NEDELJA

Rojstvo Janeza Krstnika

 

pri Roku ob 8.00: za + Dušana Murka (2203)

  9.00: za žive in rajne ptujske župljane

9.00: za + Marijo Bezjak

10.30: za + Ivano Zemljarič, Genovefo in vse + iz družine Zemljarič

19.00: za + Wilmo Glanzer (gregorijanska 11)

 

 

OSTALA OZNANILA

od 17. do 24. junija 2018

 

  1. V petek, 22. junija bo ob 18.00 uri slovesna sveta maša ob 10. obletnici zasebne glasbene šole sv. Petra in Pavla. Sveto mašo bo vodil nadškof in metropolit msrg. Alojzij Cvikl. Ta dan se večerna maša prestavi na 18.00 uro.
  2. Naslednjo nedeljo, na praznik rojstva Janeza Krstnika bo pri 9.00 sveti maši, blagoslov slike Janeza Krstni ka, ki jo je narisala naša župljanka mag. Klarisa Sipoš. Pri vseh mašah, bo umetnica sliko tudi predstavila.
  3. Naslednjo nedeljo, bo pri pozni maši srečanje bolnikov in starejših nad 75 let. Pri sveti maši bomo podelili zakrament bolniškega maziljenja. Po sveti maši bo za vse starejše in bolne pogostitev pod arkadami. Dobre gospodinje naprošamo za kakšno pecivo.
  4. V juliju in avgustu bomo, tako kot že lansko leto, spremenili urnik nedeljskih svetih maš. Svete maše bodo ob 7.00, 9.00 in 19.00 ter pri sv. Roku ob 8.00 uri. V poletnih mesecih torej ne bo maše ob 10.30 uri. Razpored maš velja od nedelje, 1. julija do nedelje, 26. avgusta.
  5. Na voljo je nova številka Družine.