Ni dogodkov

14. nedelja med letom, 8. julij 2018

 

14.navadna A 14. nedelja med letom, 8. julij 2018

 

(Mr 6,1-6)  Šel  je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci.  Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah!  Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim.  Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.«  In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil.  In čudil se je njihovi neveri.

 

 

 

 

 

8. julij

2018

 

NEDELJA

14. med letom

Prokopij Palestinski,

škof in mučenec

 

pri Roku ob 8.00: za + Vero Erbus in sorodnike Topolovec

  7.00: za Janeza Pihlerja (obl.) in dvojne pokojne starše

  9.00: za + Marijo Bezjak

  9.00: za + Vekoslavo Andrejevič - Lesjak

19.00: za žive in rajne ptujske župljane

9. julij

2018

 

PONEDELJEK

Avguštin Zhao in kitajski mučenci  

 

  7.30: za + Marto Vaupotič

 7.30: za + Ano Majerič  (1900)

19.00: za +Julijana Vajda  (1745)

10. julij

2018

TOREK

 Veronika Giuliani, mistikinja, redovnica

  

  7.30: za + rodbino Valenko in Žnidarič

19.00: za + Mirko Šegula  (1906)

19.00: za + Ano Repič (2040)

11. julij

2018

 

SREDA

Sv. Benedikt, zavetnik Evrope

 

  7.30: za + Flora in Angelo Kelih  (1910)

19.00: za + Stanka Preloga (2353)

19.00: za + Aleksandra Šuena (obl.)

12. julij

2018

ČETRTEK

Mohor, škof in Fortunat, mučenec

  7.30: za + Tomija Ogrisa, (1909)

  7.30: za + Stanka Preloga (2352)

Vojašnica Celje: za vojake in družine

19.00: v proštiji: za + Viktorja Samca (1965)

13. julij

2018

PETEK

Henrik (Hinko), II, cesar

  

  7.30: za + Vilija Vidoviča    (1754)

19.00: v proštiji za + Martina Grabarja ( 2315)

19.00: v proštiji: za + Miroslava Meško  (2019)

14. julij

2018

 SOBOTA

Sv. Frančišek Solan, redovnik

  7.30: za + Maksa in Marijo Travnik (1911)

10.30: maša v domu starejših

19.00: v proštiji za + Franca Rateka  (1779)  Sprejem novomašnika!

15. julij

2018

 

NEDELJA

15. med letom

NOVA MAŠA Vladota Rufina Predikaka v cerkvi sv. Jurija

 

pri Roku ob 8.00: za + Alojza Smolingerja, rodb. Smolinger –Murko

  7.00:  za žive in rajne ptujske župljane

10.00: v proštiji  za + Viktorja Kelenca, Franca in 2 + starše Sok-Kelenc

10.00: v proštiji za +Simona Vrtiča in + starše

19.00: za + Damjana Kuharja    (2080)

OSTALA OZNANILA

Od 8. do 15. julija

  1. Danes po deveti maši redno srečanje FD. V sredo 11. julija odpade duhovna obnova za FD. Je prestavljena na jesen.

  2. V sredo 11. julija romanje sodelavcev dekanijske Karitas in podpornih članov na Zasavsko Sveto Goro ob 8.00 uri izpred cerkve na Hajdini. Prispevek za vožnjo in kosilo je 20 €. Danes se še lahko prijavite g. Rožmarinu Janezu.

  3. V tem tednu Tridnevna priprava na novo mašo, ki bo naslednjo nedeljo 15. 7. ob 10.00 v cerkvi sv. Jurija. V četrtek, petek in soboto ne bo v naši cerkvi večerne maše ampak v proštiji ob 19.00 uri. V soboto zvečer sprejem novomašnika.  V nedeljo 15. 7. bo tukaj samo ob 7.00 uri maša in zvečer ter  pri Roku ob 8 uri, ob 10.00 pa v cerkvi sv. Jurija z novo mašo. Priporočamo se tudi za kakšne domače dobrote. Prinesete jih lahko v soboto v samostansko klet od 16.00 do 18.30 ure.  Avtomobile parkirajte na javnem parkirnem prostoru ob kloštru ( v nedeljo se ne plača), ker bo v proštiji ob cerkvi zaprto. Po novi maši  se vsi verniki in povabljeni preselimo na naše dvorišče kloštra  k skupnemu srečanju in pogostitvi. (ni treba doma kuhati)

  4. Po odločitvi slovenskih škofov se je mašni dar povečal na okroglih 20 €. Do sedaj je bil 17 €.  Tudi glede pogrebov in porok so spremembe.

  5. V mesecu juliju čistijo cerkev verniki iz mesta in Brega. Vernikom iz Budine se še enkrat zahvaljujemo za opravljeno delo v preteklem mesecu.

  6. Zaradi dopustov in različnih romanj bo morda tudi dežurstvo v pisarni v počitnicah moteno.  Skušali se bomo držati urnika. Morda prej pokličite po telefonu.

  7. Čez 14. dni je Krištofova nedelja. Blagoslov voznikov in prevoznih sredstev.

  8. Karitas bo v času počitnic zaprta. Odprta bo samo 1. avgusta ob 16.uri.