Ni dogodkov

32. nedelja med letom, 11. november 2018

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 martin1

11. november

2018

 

NEDELJA

32. med letom,

Martin (Davorin) iz Toursa, škof

 

pri Roku ob 8.00: za + Martina Kelca

9.00: za + Simona Vrtiča (greg 25)

9.00: za + Martino Lipavšek, sina Martina, očeta Martina,

             sorodnike Rogina - Lipavšek

10.30: za + Lesjak, Forštnarič, Mihačinovič, Denič, Gajzer

18.00: za žive in + ptujske župljane

12. november

2018

 

PONEDELJEK

Jozafat,Kunčevič, škof, mučenec

 

7.30: za + Simona Vrtiča (greg 26)

18.00: za + Mirka Korošca (30. dan)

18.00: za + Ivana Pučka

18.00: za + Zdravka Zupaniča

13. november

2018

TOREK

Stanislav Kostka, redovnik

7.30: za + Simona Vrtiča (greg 27)

7.30: za + Marto Vaupotič

7.30: za pokojne (spomini)

18.00: za + Stanka Čagrana (obl.)

18.00: za + Stanko Kovačec in Marjana Majcen ter vse + starše

         Kovačec - Majcen

18.00: za + Franca Vidoviča

14. november

2018

 

SREDA

Lovrenc Irski, škof

 

7.30: za + Simona Vrtiča (greg 28)

18.00: za + Marijo Forstnarič

18.00: po namenu

18.00: za + Blaža Rozmana

15. november

2018

ČETRTEK

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj

7.30: za + Simona Vrtiča (greg 29)

7.30: za + družino Šterman

18.00: za + Karla Štalcerja

18.00: za + Elizabeto Vajda

16. november

2018

PETEK

Marjeta Škotska, kraljica

  7.30: za + Simona Vrtiča (greg 30)

18.00: za + Štefanijo Jerič (30. dan)

18.00: za + Jakoba Mikša

18.00: za + Janeza Zelenika (obl.)

17. november

2018

SOBOTA

Elizabeta Ogrska, redovnica

  7.30: za + Ano Repič

7.30: za + Marijo Cafuta

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Alojza Munda (obl.) in ++ starše Munda in Rajh

18.00: za + + st. Pribožič in + Matildo Korošec

18. november

2018

 

NEDELJA

33. med letom,

Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla

 

pri Roku ob 8.00: za + Jožeta Vrtiča in vse ++ iz družin Vrtič –

             Zajšek

9.00: za žive in + ptujske župljane

9.00: za + Marijo Bolcar

10.30: za + Ivanko Ljubec

18.00: za + Marijo Gašparič

OSTALA OZNANILA

Od 11. novembra do 18. novembra

  1. Po 9. maši je srečanje članov OFS.

  2. Birmanci te dni opravljajo duhovne vaje pri Sveti Trojici. V soboto imajo škofijsko srečanje v Mariboru. Priporočamo jih v vašo molitev, da bi se dobro pripravili na prejem zakramenta.

  3. Naslednjo nedeljo bo dekanijsko srečanje članov ŽPS na Hajdini. Lepo vabljeni.

  4. Hvala vsem, ki ste v nedeljo pomagali pri izvedbi srečanja zakoncev jubilantov.

  5. Pri Svetem Roku smo obnovili streho nad zakristijo. Hvala za pomoč.

  6. Danes je v okviru Martinovanja na Ptuju ob 14. uri zahvalna maša v proštiji. Vabljeni!

  7. Vzemite si novo številko Družine.

NAŠI RAJNI:

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )