1. postna nedelja, 10. marec 2019

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 1 postna 19

10. marec

2019

 

NEDELJA

1. postna nedelja  40 mučencev iz Armenije

 

 

  pri Roku ob 8.00: v zahvalo in priprošnjo za srečo v družini

  9.00: za + Jožico Lovšin in ++ iz družin Osenjak in Možina

  9.00: za žive in ++ ptujske župljane

10.30: za ozdravitev družinskega debla

18.00: za + Terezijo Kostanjevec in + Maksa ter za + moža

             Stanka Pukšiča

11. marec

2019

 

PONEDELJEK

Benedikt, škof

 

  7.30: za zdravje duha, duše in telesa

18.00: za + Ivana Avguština

18.00: za + Angelo Emeršič (30. dan)

12. marec

2019

TOREK

Inocenc I., papež

 

  7.30: za + Janeza Simončiča

18.00: za + Slavko Vamberger

18.00: za + Stanka Megliča

13. marec

2019

 

SREDA

Leander Seviljski, menih, škof

Češčenje Najsvetejšega

 

  7.30: za + Marka Petrušiča

pri Roku ob 9.00: za + p. Janeza Kmetca

18.00: po namenu

14. marec

2019

ČETRTEK

Matilda, kraljica

Češčenje Najsvetejšega

  7.30: za + p. Janeza Kmetca

  9.00: za + p. Janeza Kmetca

18.00: za + Nežo Metličar (obl.) in ++ sorodnike

18.00: za + Radovana Korošca (obl.) in + Olgo in Radovančka

15. marec

2019

PETEK

Ludovika de Marillac, redovnica

  7.30: za + Maksa Majcna (8. dan)

18.00: za + Ivana Pučka

18.00: za + Angelo Vajda (obl.) in ++ starše Rožmarin - Vajda

16. marec

2019

SOBOTA

Herbert, škof –

kvatre

 

  7.30: za + p. Janeza Kmetca

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Alojzijo Skaza

18.00: za + starše Meglič – Drobnič in babico Rodošek

17. marec

2019

 

NEDELJA

2. postna nedelja – papeška nedelja

 

 

  pri Roku ob 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + starše, brate in sestre Pintarič

  9.00: za + + starše Dijakovič in +Andro Vidovič

10.30: za + Huberta Špesa (obl.)

18.00: v zahvalo Materi Božji za uspešen zdravniški poseg in prošnja za zdravje v Marijinem varstvu in Božjo pomočjo

OSTALA OZNANILA

Od 10. marca do 17. marca

  1. V sredo, in v četrtek 14. marca, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. V sredo častimo Najsvetejše pri sv. Roku, sveta maša ob 9.00 uri nato enourno češčenje. V četrtek častimo Najsvetejše v kloštru. Svete maše bodo ob 7.30, 9.00 in 18.00 uri. Najsvetejše bo izpostavljeno dopoldan do 11.00 ure in popoldan od 14.00 ure. Ob 17.00 uri je molitvena ura, h kateri so vabljeni člani župnijskih skupin. Lepo vabljeni ta dva dneva na češčenje Najsvetejšega.

  2. Pobožnost križevega pota je vsak petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na drugo postno nedeljo pripravijo križev pot mladi.

  3. V soboto, 16. marca ima zakonska skupina Pavel redno srečanje.

  4. Vsako postno nedeljo popoldan ob 15.00 uri je na Ptujski Gori pobožnost križevega pota in nato sv. maša. Vabljeni!

  5. Na voljo je nova številka tednika Družina.

 

NAŠI RAJNI: Maks Majcen, Podgorci

***