Velika noč, 21. april 2019

 

 OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 Velika noc 19 1

21. april

2019

 

NEDELJA

VELIKA NOČ

Jezusovo vstajenje

 

 

Sv. Rok 8.00: za + Jurija in Franca Cestnika in sorodnike

  6.30: za ++ starše Zavec

  6.30: za + Marijo Bezjak in starše Bezjak - Vaupotič

  9.00: za žive in ++ ptujske župljane

10.30: za + Kristino Veselič (obl.)

19.00: za + p. Janeza Kmetca

22. april

2019

 

PONEDELJEK

v velikonočni osmini

Hugo, škof v Grenoblu

 

Sv. Rok 8.00: za + p. Janeza Kmetca

  9.00: za ++ dvojne starše Grabar–Senjor in + Štefana Grabar (obl.)

10.30: za + Heleno Gašparič (obl.)

10.30: za + Ivanko in Viktorja Ljubec

19.00: za + Stanislava Petroviča in dvojne ++ starše

23. april

2019

TOREK

v velikonočni osmini

Jurij, mučenec

 

  7.30: za + rodbino Emeršič in Kolednik, za + moža Franca in sorodnike

19.00: za + Stanka Preloga (obl.), + Barbaro in Antona Prelog ter Franca Horvata

24. april

2019

 

SREDA

v velikonočni osmini

Fidelis, duhovnik, mučenec

 

  7.30: za + Ružico Zelenik

19.00: za + Stanka Megliča

19.00: za + Janeza Vajda

25. april

2019

ČETRTEK

v velikonočni osmini

Marko, evangelist

  7.30: za + Franca Šegula

19.00: za + Ivano Obran

26. april

2019

PETEK

v velikonočni osmini

Marija, Mati dobrega sveta

  7.30: za + Stankota Bračiča in dvojne + starše in sorodnike

19.00: za + Ljubico Fridauer (8. dan)

19.00: za + Marijo Pernat

27. april

2019

SOBOTA

v velikonočni osmini

Cita, dekla, devica

  7.30: za + Ivana Podplatnika

19.00: za + Alojzijo Skaza

28. april

2019

 

NEDELJA

2.velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja

Ludvik Montfortski

 

 

Sv. Rok 8.00: za + Janeza Erbusa (obl.) in + starše Erbus

  9.00: za + Franca, Marijo in Jožico Ilešič in + sorodnike

  9.00: za žive in ++ ptujske župljane

Ob 10.00 uri sv. maša v proštiji

19.00: za + Janeza Vidoviča

OSTALA OZNANILA

Od 21. aprila do 28. aprila

  1. Začeli smo se pogovarjati o načrtih za nove orgle za našo cerkev, kar je seveda dolgoročni načrt in tudi precejšen finančni zalogaj za župnijo. Letošnji ofer je namenjen za nove orgle. Bog povrni za vaše darove.

  2. Jutri, na velikonočni ponedeljek, so maše po nedeljskem razporedu.

  3. V soboto, 27. aprila 2019, bo v naši župniji ob 9. uri birma. Naša župnija ima letos 26 birmancev in vam jih v teh dneh priporočamo v molitev.

  4. Prihodnjo nedeljo, 28. aprila bo srečanje Međugorskih molivcev. Ob 18.00 uri bo molitvena ura nato ob 19.00 uri sveta maša in po njej procesija z lučkami in kipom Kraljice miru. Slovesno sveto mašo bo vodil provincial p Igor Salmič.

  5. Zahvaljujemo se vsem, ki ste v teh prazničnih dneh pomagali v cerkvi: pri čiščenju cerkve, pri postavitvi božjega groba, pri organizaciji vstajenjske procesije, liturgičnim sodelavcem, pevcem, organistu, ministrantom in vsem ostalim, ki ste pripomogli, da so slovesnosti lepo potekale. Hvala za vaš trud in požrtvovalnost, ki jo namenite za našo župnijo.

  6. Na voljo je nova številka tednika Družina in Ognjišča.

  7. Zasebna glasbena šola v našem samostanu vabi k vpisu v Willemsov program otroke od 3. leta naprej in k vpisu na vse instrumente in sicer 22., 24. in 27. maja. Vse informacije in vpisni listi so spletni strani Zasebne glasbene šole.

Pri maši ob10.30 – Hvala orkestru zasebne glasbene šole in ravnateljici g. Liji kakor tudi župnijskemu otroškemu zboru in voditeljici Tini in Žanu za lepo igranje in prepevanje pri maši.

 

NAŠI RAJNI: Ana Kralj iz Spuhlje in

                      Ljubica Fridauer iz Brstja

                        

                        

Ob veliki noči, vam patri minoriti želimo blagoslovljene praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Naj vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo, vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan. Ponesite svetlobo Vstalega tudi bolnim in ostarelim v naši župniji.

 

***