ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


 

Oznanila na staro leto 2019 in statistika župnije

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. S temi besedami sv. Frančiška iz njegove hvalnice stvarstva, se želimo zadnji dan letošnjega leta Bogu zahvaliti za vse dobro, ki nam ga je v tem letu naklonil. Vse prihaja iz njegovih rok, zato je prav, da se s hvaležnostjo ozremo na iztekajoče se leto in z upanjem gledamo v prihajajoče. Navada je, da se ta večer spomnimo pomembnih župnijskih dogodkov minulega leta, se zahvalimo vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v župniji ali samostanu in pogledamo v prihodnje leto.

 

staro leto 2019 a

POGLED NAZAJ


V minulem letu smo se trudili lepo pripraviti vse župnijske slovesnosti.
Na Petrovo, 29. junija 2019, smo slovesno obhajali zlato mašo p. Jožeta Osvalda. Pri slovesnosti je prepeval župnijski pevski zbor pod vodstvom organista Miha Cepa.
V tem letu so verouk v naši župniji poučevali: p. Milan Kos in katehistinje: Milena Pintarič, Karmen Stanet in Tina Fakin.
Dve nedelji v mesecu so pri pozni maši sodelovali veroučenci določenega razreda, prepeval pa je otroški zbor pod vodstvom Tine Fakin. Enkrat na mesec je sodeloval tudi orkester zasebne glasbene šole sv. Petra in Pavla. Te maše so bile bolj obiskane kot običajno.
Ko gledamo preteklo leto opažamo, da bolj ali manj pri animaciji duhovnega življenja in pomoči pri fizičnih delih sodelujete verniki, ki ste že dalj časa vključeni v aktivno življenje župnije.
V minulem letu smo zbirali sredstva za nakup novih orgel v naši župniji. Tako nismo imeli posebnih obnov. Razen pri Svetem Roku, kjer smo dokončali obnovo glavnega oltarja v cerkvi ter prepleskali veroučen prostore.

staro leto 2019 b

POGLED NAPREJ


Na pastoralnem področju bo v prihajajočem letu še naprej glavna skrb vključevanje in iskanje novih sodelavcev, ki bodo pripravljeni svoj čas in talente darovati za blagor naše župnije. Iskanje novih članov pri skupini Karitas, molitveni skupini, Frančiškovi družini, pri bralcih beril, ... Radi bi ustanovili novo zakonsko skupino in skupino. Če želimo, da je naša župnija živa, moramo k temu pomagati vsi župljani, sploh vpričo pomanjkanja duhovnih poklicev. Prav je, da pomnožimo tudi svojo molitev za nove duhovne poklice ter za svetost in vztrajnost že poklicanih. Iskati poročne može, ki bi postali stalni diakoni. Zagotovo bo potrebno narediti še kaj v smeri povezovanja ptujskih župnij in pastoralnega dogajanja na ptujskem področju.
Večji dogodki v naši župniji: celodnevno češčenje, šmarnice, birma, ki bo 18. aprila pri sv. Leopoldu, prvo sveto obhajilo, ki bo 24. maja, župnijsko žegnanje srečanje za ostarele in bolne, počitnice za mlade in otroke v Piranu, oratorij za otroke, župnijsko romanje, srečanje zakoncev jubilantov, miklavževanje, adventne delavnice... ). Pristopili bomo tudi k pripravi vsega potrebnega za nakup orgel v župnijski cerkvi. Še naprej se bomo trudili dva krat mesečno oblikovati maše z otroki, pri katerih kot je bilo že povedano, sodelujejo veroučenci določenega razreda in prepeva otroški zborček ter sodeluje orkester zasebne glasbene šole sv. Petra in Pavla.staro leto 2019 c

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2019

- zakrament svetega krsta je prejelo 31 otrok (lani 30),
- zakrament svetega zakona si je podelilo 5 parov (lani 7),
- cerkveno smo pokopali 37 vernikov (lani 43),
- svetih obhajil smo razdelili 34.000 (lani 40.000),
- prvoobhajancev je bilo 32 (lani 29),
- birmancev je bilo 29 (lani 29),
Verski tisk: Na župnijo imamo za prosto prodajo naročenih 7 številk Družine in 5 številk Ognjišča. Zraven tega za ministrante revija Ministrant, za bolnike revijo Prijatelj in za člane Frančiškovega svetnega reda Brat Frančišek. Mnogi imate naročen verski tisk domov po pošti.

ZAHVALA


Ob koncu leta se želimo zahvaliti vsem, ki na različne načine pomagate pri delu v župniji in v samostanu. Najprej zahvala vsem župnijskim sodelavcem, ki ste aktivno vključeni v življenje župnije in pomoč v samostanu, članom Župnijsko pastoralnega sveta, pevcem (odraslim in otrokom), ministrantom, sodelavcem Karitas, molitveni skupini, katehistinjam, animatorjem, bralcem, zakonskima in mladinskima skupinama, čistilcem… Zahvala tudi vsem sorodnikom in znancem, kot tudi vsem mojstrom in vzdrževalcem.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za svete maše in drugimi darovi skrbite za nas duhovnike, kot tudi za vzdrževanje cerkve in potrebe misijonov.
Hvala vsem, ki darujete za potrebe samostana. Zahvala vsem, ki pomagate v kuhinji ob večjih župnijskih in samostanskih srečanjih.
Še posebej se zahvaljujemo bolnikom, starejšim in onemoglim, ki z molitvijo in žrtvijo na neviden način gradite Božje kraljestvo.
Hvaležni smo še mnogim drugim, ki na viden ali neviden način pomagate v župniji in samostanu. Veliko je opravljenega dela, ki se ga ne vidi. Bog, ki vidi na skrivnem naj vsem bogato poplača za vašo dobroto.

Ob novem letu 2020 vam patri in brat želimo obilo blagoslova, družinskega miru, zdravja in medsebojnega spoštovanja.