ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


 1.7.2020: Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.

2. postna nedelja,8. marec 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 2 post 20

8. marec

2020

 

 

NEDELJA

2.postna nedelja,

Janez od Boga, redovni ustanovitelj

 

Sv. Rok 8.00: za + Otilio (obl.) in Alojza Koželj ter ++ iz družin

                       Koželj - Forstnerič

  9.00: za + Anico (obl.) in Janeza Zavec, GeroOsenjak in

             Marjeto Majcen

10.30: za + Marijo Babič

18.00:za + Marijo Holc (obl.) ter + Jožefa in p. Milana Holca

18.00:za žive in ++ ptujske župljane

9. marec

2020

 

PONEDELJEK

Frančiška Rimska, redovnica

 

  7.30: za + Franca in Alojzijo Šilak

  7.30: za zdravje duha, duše in telesa in Božji blagoslov

18.00: za + Marijo Budja (obl.)

18.00: za + Ivana Avguština

10. marec

2020

 

TOREK

40 mučencev iz Armenije

  7.30: za +Antona Solina

18.00: za + Franca Majeriča

11. marec

2020

 

SREDA

Benedikt, škof

  7.30: za + Nežo Bezjak

18.00: za + Jožefo Hercog in za ++ starše Hercog, brate in sestro

18.00: za + Marijo in Metoda Babič

12. marec

2020

ČETRTEK

Inocenc I., papež

gregorjevo

  7.30: za + Veroniko Habjanič

18.00: za + Angelo Vajda (obl.) in + st. Rožmarin - Petrovič

13. marec

2020

PETEK

Leander Seviljski, menih, škof

  7.30: za + Marka Petrušiča (obl.) in za + sorodnike

18.00: za + Franca Judeža

18.00: za + Otilijo Lepoša

14. marec

2020

SOBOTA

Matilda, kraljica

  7.30: za + Franca Muzeka

  7.30: za zdravje p. Jožeta

18.00: za + Marijo Bezjak (obl.) in ++ st. Bezjak - Vaupotič

18.00: za + Nažo Metličar (obl.)

15. marec

2020

 

 

NEDELJA

3.postna nedelja -

papeška nedelja

Ludovika de Marillac, redovnica

 

Sv. Rok 8.00:za + Alojza Šegula

  9.00: za + Jožefa Galuna

10.30: za + Franca in Frančiško Vidovič

18.00: za + Terezijo Kostanjevec (obl.) in vse + iz družin Pukšič,

             Kostanjevec ter + Marto Vrabl

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 8. Marca do 15. marca

  • V torek zvečer, po sveti maši, je seminar nove evangelizacije v refektoriju. Predaval bo g. Anton Marinko. Lepo vabljeni!

  • V petek, in v soboto 14. marca, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. V petek častimo Najsvetejše pri sv. Roku, sveta maša ob 9.00 uri nato enourno češčenje. V petek častimo Najsvetejše v kloštru. Svete maši bosta ob 7.30in 18.00 uri. Najsvetejše bo izpostavljeno dopoldan do 11.00 ure in popoldan od 14.00 ure. Ob 17.00 uri je molitvena ura, h kateri so vabljeni člani župnijskih skupin. Lepo vabljeni ta dva dneva na češčenje Najsvetejšega.

  • V postnem času nas Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola in dobrodelnosti. Letake si lahko vzamete pri mizici za tisk.

  • Pobožnost križevega pota bo vsak petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na tretjo postno nedeljo pripravijo križev pot člani župnijskega pevskega zbora.

  • Vsako postno nedeljo popoldan ob 15.00 uri je na Ptujski Gori pobožnost križevega pota in nato sv. maša. Vabljeni!

  • Vabljeni na Križev pot mesta Ptuja, ki bo v nedeljo, 15. marca ob 16. uri. Zbrali se bomo v cerkvi sv. Jurija in se podali po ptujskih ulicah.

  • Vzemite si novo številko Družine in ostali verski tisk.

 

NAŠI RAJNI:Franc Prosenjak iz Brstja

***