Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Lahko darujete za maše v župnijski pisarni.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše.
Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Spovedovanje je dovoljeno.

Krsti, poroke so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000


15.10.2020: Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.


ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


3. postna nedelja,15. marec 2020

 

 OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 papez

15. marec

2020

 

 

NEDELJA

3.postna nedelja,

papeška nedelja

Ludovika de Marillac, redovnica

 

za + Alojza Šegula

za + Jožefa Galuna

za + Franca in Frančiško Vidovič

za + Terezijo Kostanjevec (obl.) in vse + iz družin Pukšič,

             Kostanjevec ter + Marto Vrabl

za žive in ++ ptujske župljane

16. marec

2020

 

PONEDELJEK

b. sl. Danijel Halas

 

za + Stanka Solina

v priprošnjo sv. Roku, da nas obvaruje koronavirusa

za + Alojza Šegula

po namenu

17. marec

2020

 

TOREK

Jožef iz Arimateje

po namenu

 

za + Gajser in Ribič

18. marec

2020

 

SREDA

Ciril Jeruzalemski

po namenu

 

za zdravje p. Jožeta

za + Stanka Solina, 30. dan

19. marec

2020

ČETRTEK

Sv. Jožef

za + Jožefo Emeršič, moža Franca in ++ iz družine Emeršič in sorodnike

za + Jožefa in Terezijo Kosanjč

za + Aleksandra Sipoša in ++ sorodnike

za + Franca Prosenjaka, 8. dan

20. marec

2020

PETEK

Marija Jožefa

za + Antona Solina

za + Konrada Gabrovca

21. marec

2020

SOBOTA

Hugolin

za + Franca Majeriča

za + Franca Megliča obl. in ++ sorodnike Meglič-Cvetko

22. marec

2020

 

 

NEDELJA

4.postna nedelja

Lea

 

za + Veroniko Habjanič

za + Marijo obl. in Martina Goloba, + Lenartove, Mileno Klemenčič in Antona Bezjaka

za + Huberta Špes obl., st. Toplak-Špes, p. Jožeta Krambergerja in p. Antona Ogrinca

za + Jožefa Petka in sina Jožefa ter Terezijo in Alojza Petka

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 15. marca do 22. marca

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

Patri darujemo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.

Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev od 9. do 17. ure.

V cerkvi si vzemite novo številko Družine in ostali verski tisk.

 

NAŠI RAJNI:

***