Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Lahko darujete za maše v župnijski pisarni.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše.
Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Spovedovanje je dovoljeno.

Krsti, poroke so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000


15.10.2020: Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.


ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


Bela nedelja, 19. april 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 ned Bozjega usm 20

19. april

2020

 

 

NEDELJA

2. velikonočna,

bela nedelja,

Božjega usmiljenja

 

za zdravje družine

za + Heleno Gašparič obl.

v zahvalo in varstvo hčerke

za žive in ++ ptujske župljane

20. april

2020

 

PONEDELJEK

Teotim (Teo), misijonar, škof

v priprošnjo sv. Roku, da nas obvaruje koronavirusa

za + Nežo Bezjak

21. april

2020

 

TOREK

Anzelm, škof, cerkveni učitelj

za + Martina Forštnariča

 

za + Marjeto Strelec

22. april

2020

 

SREDA

Hugo, škof v Grenoblu

za + Franca Tementa

za + Franca Černezla

23. april

2020

ČETRTEK

Jurij, mučenec

za + Konrada Hameršaka

za + Lovrenca Kostanjevca

24. april

2020

PETEK

Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik, mučenec

za + Franca Šegula

za +Lovrenca Kostanjevca

25. april

2020

SOBOTA

Marko, evangelist

za + Franca Šegula

za + Lovrenca Kostanjevca

26. april

2020

 

 

NEDELJA

3. velikonočna,

Marija, Mati dobrega sveta

 

za + Alojza Šegula

za + Dragico Pirš

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 19. aprila do 26. aprila

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude
epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani tudi v molitvi.

SVETE MAŠE – kdor bi želel naročiti sv. mašo v tem času, lahko pokliče po tel. 041 260 724 – p. Milan in se bomo dogovorili.

Cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev od 9. do 18. ure.

V cerkvi si vzemite verski tisk.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

Patri darujemo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.

Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.Ob nedeljah je na RTV SLO 2 ob 10. uri prenos maše; vsak dan na TV EXODUS ob 12. uri; NOVA TV 24 vsak dan ob 7. uri prenaša mašo papeža Frančiška in na radiu OGNJIŠČE je prav tako vsak dan ob 19. uri.

Na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt lahko vsak dan ob 18. uri spremljate sveto mašo ptujskih župnij.

Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

 

NAŠI RAJNI: Franc Vaupotič iz Čehove ulice

 

***