ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


 1.7.2020: Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.

3. velikonočna nedelja, 26. april 2020

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 3 velikonocna ned 20

26. april

2020

 

 

NEDELJA

3. velikonočna,

Marija, Mati dobrega sveta

 

za + Alojza Šegula

 

za + Dragico Pirš

za žive in ++ ptujske župljane

27. april

2020

 

PONEDELJEK

Cita, dekla, devica,

Dan upora

v priprošnjo sv. Roku, da nas obvaruje koronavirusa

 

za + Martina Forštnariča

za + Veroniko Habjanič

28. april

2020

 

TOREK

Ludvik Montfortski, duhovnik, redovni ustanovitelj

po namenu

 

za + Marjeto Strelec

29. april

2020

 

SREDA

Katarina Sienska, devica, cerk. uč., soz. Evrope

za + Franca Tementa

za + Franca Černezla

 

za + Franca Majeriča

30. april

2020

ČETRTEK

Pij V., papež

za nove duhovne poklice

 

za + Lovrenca Kostanjevca

1. maj

2020

PETEK

Jožef Delavec – praznik dela

za + Konrada Hameršaka

 

za + Franca Šegula

za + Lovrenca Kostanjevca

2. maj

2020

SOBOTA

Atanazij, škof, cerkveni učitelj

za + Alojza Šegula

 

za + Franca Šegula

za + Jožefa Galuna

3. maj

2020

 

 

NEDELJA

4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja

 

za + p. Milana Holca

 

za + Franca Šegula

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 26. Aprila do 3. maja

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani tudi v molitvi.

SVETE MAŠE –  kdor bi želel naročiti sv. mašo v tem času, lahko pokliče po tel. 041 260 724 – p. Milan in se bomo dogovorili.

Cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev od 9. do 18. ure.

V cerkvi si vzemite verski tisk – novo številko Družine in Ognjiče za maj.

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

Patri darujemo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.

Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.Ob nedeljah je na RTV SLO 2 ob 10. uri prenos maše; vsak dan na TV EXODUS ob 12. uri; NOVA TV 24 vsak dan ob 7. uri prenaša mašo papeža Frančiška in na radiu OGNJIŠČE je prav tako vsak dan ob 19. uri.

Na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt lahko vsak dan ob 18. uri spremljate sveto mašo ptujskih župnij.

Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

 

NAŠI RAJNI: Viktorija Šegula iz Mariborske ceste

 

***