Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Lahko darujete za maše v župnijski pisarni.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše.
Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Spovedovanje je dovoljeno.

Krsti, poroke so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000


15.10.2020: Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.


ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


5. velikonočna nedelja, 10. maj 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 5 veliko Marija 20

10. maj

2020

 

 

NEDELJA

5. velikonočna nedelja

Job, svetopisemski mož

 

Sv. Rok 8.00: za + Jožefa Dominko

  9.00: za + Alojza Šegula

10.30: za + Otilijo Lepoša

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

11. maj

2020

 

PONEDELJEK

Pankracij, mučenec

  7.30: po namenu

 

19.00: v zahvalo in na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu

19.00: za + Marjeto Strelec

12. maj

2020

 

TOREK

Leopold Mandić, redovnik

  7.30: za + Lovrenca Kostanjevca

 

19.00: za + Alojza Šegula

13. maj

2020

 

SREDA

Fatimska Mati božja

  7.30: za + Franca Šegula

 

19.00: za + Veroniko Habjanič

19.00: za + Konrada Kodriča

14. maj

2020

ČETRTEK

Bonifacij, mučenec

  7.30: za + Štefanijo Zotlar

 

19.00: za + Karla Mikla in sorodnike

za nove duhovne poklice in stanovitnost duhovnikov

15. maj

2020

PETEK

Zofija (Sonja), mučenka

  7.30: za + Otilijo Mlinarič

 

19.00: za + Janeza Horvata

19.00: za + Marijo Bezjak

16. maj

2020

SOBOTA

Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec

  7.30: za + Franca Prosenjaka

 

19.00: za + st. Pribožič in Matildo Korošec

17. maj

2020

 

 

NEDELJA

6. velikonočna nedelja

Jošt, puščavnik

 

Sv. Rok 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

 

  9.00: v zahvalo za zdravje

10.30: za + Otilijo Lepoša

 

19.00: za + Marijo Mlakar

OSTALA OZNANILA

Od 10. maja do 17. maja

 

Udeležba pri maši je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.

V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).

Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.

Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

 

Podeljevanje zakramentov krsta, poroke in bolniškega maziljenja je dovoljeno. Dovoljeni so tudi cerkveni pogrebi.

Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, koncerti, itd.).

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

Šmarnice za odrasle so pri jutranjih in večernih mašah. Vabimo vas k molitvi rožnega venca v Marijinem mesecu.

Vzemite si verski tisk – novo številko Družine in Ognjišče.

Z čiščenjem v mesecu maju nadaljujejo farani iz mesta in Brega.

 

NAŠI RAJNI: Cvetko Novak iz Poljske ceste

 

***