ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


 1.7.2020: Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Kliknite na povezavo.

19. nedelja med letom, 9. avgust 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

19 med letom Vrhpolje 20 

9. avgust

2020

 

NEDELJA

19. nedelja med letom

Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč. soz. Evrope

 

  7.00: za + Marijo Rožmarin

Sv. Rok 8.00: v zahvalo za zdravje in srečo v družini ter v

                        priprošnjo za naprej

  9.00: za + Milana Goloba in + sorodnike

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

10. avgust

2020

 

PONEDELJEK

Lovrenc, diakon, mučenec

  7.30: za + Branka Klemenčiča

 

19.00: za + Marijo Kovač

19.00: za + Roberta Preloga

11. avgust

2020

 

TOREK

Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica

  7.30: za + Marijo Foršnarič

19.00: za + Franca Holcerja

19.00: za + Marjana Lenarta ter + starše: Franca in Marijo Lenart

12. avgust

2020

 

SREDA

Ivana Šantalska, vdova, redovnica

  7.30: v priprošnjo za zdravje

19.00: za + Zdenko Gornjec

19.00: za + Marijo Bedrač

13. avgust

2020

ČETRTEK

Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca

  7.30: za + Marijo Kostanjevec

19.00: za + Alojza Valenka

19.00: za + Jožefa Čizmazija

19.00: za + Ivanko Koželj, Stanka Kuharja in Vilija Ulčarja

14. avgust

2020

PETEK

Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec

  7.30: Bogu v zahvalo in čast za duševno in telesno zdravje

19.00: za + Marijo in Franca Macun

19.00: za + Martino Lipavšek in sina Martina ter sorodnike

           Rogina - Lipavšek

15. avgust

2020

SOBOTA

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren

  7.30: za + Ano Šmigoc

 

  9.00: za + Franca Kelenca

Proštija: 19.00: za žive in ++ ptujske župljane

16. avgust

2020

 

NEDELJA

20. nedelja med letom

Rok, romar, spokornik

 

  7.00: za žive in ++ ptujske župljane

Sv. Rok 10.00: za + Davida Gašpariča (obl.)

              10.00: za + Marijo Šerona in sorodnike

              10.00: za + Franca Cesnika in + starše Veronek in

              sorodnike

19.00: za + Marijo Babič

OSTALA OZNANILA

Od 9. avgusta do 16. avgusta

PRAZNOVANJE SV. ROKA NA PODRUŽNICI – Slovesna maša bo 16. avgusta ob 10. uri. Somaševanje bo vodil naš domačin srebrnomašnik p. Branko Cestnik. Maša bo zunaj pred cerkvijo. Ob tej priložnosti smo obnovili kip sv. Roka in ga bo srebrnomašnik blagoslovil. Ob 9. uri bomo šli peš v procesiji iz kloštra in se na tak način zahvalili sv. Roku in ga hkrati prosili, da nas še naprej na njegovo priprošnjo Božja previdnost varuje pred okužbami današnjega časa. Po maši bo pogostitev. V kloštru ta dan ne bo maše ob 9. uri. Lepo vabljeni k sv. Roku!

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

Vzemite si novo številko Družine in ostali verski tisk.

 

PTUJSKA GORA – Praznik Marijinega vnebovzetja

Petek, 14. avgusta, ob 20. uri maša na prostem pred cerkvijo. Po maši litanije in bedenje pred cerkvijo. Maša tudi opolnoči.

Sobota, 15. avgusta, slovesna maša že ob 8. uri pred cerkvijo.

Ostale maše po sporedu, ki ga imate na oglasni deski in internetni strani.

15. avgusta ob 19. uri pri nas ni sv. maše. Ta dan je v proštiji celodnevno češčenje in ste zvečer ob 19. uri vabljeni na sklep češčenja.

 

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova).

***