Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

22. nedelja med letom, 30. avgust 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 22 ned med letom Ptuj 20

30. avgust

2020

 

NEDELJA

22. nedelja med letom

Feliks (Srečko), mučenec

 

  7.00: za + Alojza, Marijo, Franca, Jožefa, Matjažeka in Tamaro

           Slatič

Sv. Rok: 8.00 za + iz družin: Tanko, Ambrožič in Novak

 

  9.00: za + Jožefa Galuna

 

19.00: za + Alojza Šegula

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

31. avgust

2020

 

PONEDELJEK

Rajmund Nonat, redovnik, kardinal

  7.30: za + Antona Ožingerja in + starše

 

19.00: za + Marijo Hartinger in + Justino Štrucl

19.00: za + Veroniko Habjanič

1. september

2020

 

TOREK

Egidij (Tilen), opat

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 1)

 

17.00: za uspešno novo šolsko leto

19.00: za + Irmo Ekart in dvojne + starše

19.00: za + Avgusta in Marijo Meško, sestro Cecilijo in brata

           Franca in + starše Meško - Kacijan

2. september

2020

 

SREDA

Marjeta, devica, mučenka

  7.30: za + Marijo Pšajd

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 2)

 

19.00: za + Štefko Zalaznik in Franca Vaupotiča

3. september

2020

ČETRTEK

Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 3)

 

19.00: za + Alojza Valenka

19.00: za nove duhovne poklice

4. september

2020

PETEK

Rozalija Sicilska, devica, spokornica

  7.30: v zahvalo za moč vere in odrešitev duši Bojana in Angele

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 4)

 

19.00: za + Marijo Vidovič

19.00: za + Franca Čeha

5. september

2020

SOBOTA

Mati Terezija, redovnica, redovna ustanoviteljica

7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 5)

 

19.00: za + Janeza Šebela (obl.)

19.00: za + Janeza in Marjeto ter Gino Plohl

19.00: za + Marijo Kocbek (obl.), Franca, sorodnike in sosede

6. september

2020

 

NEDELJA

23. nedelja med letom – angelska nedelja

Zaharija, prerok

 

Sv. Rok: 8 za + Mihaela in Martino Princl

 

  9.00: za + Marijo Tivadar (greg. 6)

10.30: za + Marijo Bolcar

 

19.00: za + Marijo Mlakar

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 30. avgusta do 6. septembra

Naslednjo nedeljo ni več maše zjutraj ob 7. uri ampak je ponovno ob 10.30tih.

V ponedeljek, 31. avgusta 2020, po večerni maši srečanje članov župnijske Karitas. Lepo vabljeni!

Lepo vabljeni na prvi četrtek k molitveni uri za nove duhovne poklice ob 18. uri. Na prvi petek bomo obiskali bolnike. V soboto vas vabimo k posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu srcu.

V nedeljo, 13. septembra 2020, bo naše zaobljubno romanje na Ptujsko Goro. Ob 6. uri bo pri Marijinem stebru na Minoritskem trgu blagoslov tistih romarjev, ki boste šli peš. Nato gremo po poti čez most, mimo Roka po glavni cesti proti Ptujski Gori. Ob 9.00 uri bo molitvena ura in ob 10.00 uri naša zaobljubna romarska maša. Kdor ne bo mogel iti peš ali z osebnim prevozom, ima na razpolago avtobus, ki bo peljal po sledečem razporedu: 8.00h železniška postaja; 8.10h Vinarski trg in 8.25h Sveti Rok. Avtobus se bo vračal ob 12. uri s Ptujske Gore. Lepo vabljeni na romanje!

V tednu od 14. do 18. septembra bomo imeli vpis veroučencev za verouk. Potrebno je, da starši pridete vpisat otroke vseh razredov pri veroučnih urah. Razpored verouka je objavljen na oglasni deski in na internetni strani.

Vzemite si novo številko Družine in Ognjišča za september ter ostali verski tisk.

Faranom iz Budine se zahvaljujemo za čiščenje cerkve. V mescu septembru naprošamo dobre ljudi iz mesta in Brega.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova).

 

NAŠI RAJNI: Marjan Vincenc Podgoršek iz Belšakove ul.

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )