Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

23. nedelja med letom, 6. september 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

23 ned mati terezija 20 

6. september

2020

 

NEDELJA

23. nedelja med letom – angelska nedelja

Zaharija, prerok

 

Sv. Rok: 8 za + Mihaela in Martino Princl

  9.00: za + Marijo Tivadar (greg. 6)

10.30: za + Marijo Bolcar

19.00: za + Marijo Mlakar

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

7. september

2020

 

PONEDELJEK

Marko Križevčan, mučenec

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 7)

 

19.00: za + Franca Majeriča in + Niko

8. september

2020

 

TOREK

Marijino rojstvo – mali šmaren

7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 8)

 

 9.00: za + Franca Kelenca

 

19.00: za + Marjana Podgorška

9. september

2020

 

SREDA

Peter Klaver, jezuit, misijonar

7.30: za + starše Brodnjak in Šimenko ter + sorodnike

7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 9)

 

19.00: za + Petra Pignarja (obl.) in + Slavka ter + Vladimirja in

           Angelo Bela

10. september

2020

ČETRTEK

Nikolaj Tolentinski, spokornik

7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 10)

 

19.00: za zdravje in blagoslov pri delu g. Zorana

19.00: za + Kristino Breznik

11. september

2020

PETEK

Prot in Hijacint, mučenca

7.30: za + Marijo Pšajd

7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 11)

 

19.00: za + Marijo Cimerman (obl.)

19.00: za + p. Milana Holca

12. september

2020

SOBOTA

Marijino ime

7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 12)

 

19.00: po namenu

19.00: za + Marijo Menoni, Jožeta Cvetka, Stanka Megliča

           in ++ st. Meglič

19.00: za + Jakoba Tementa

13. september

2020

 

NEDELJA

24. nedelja med letom

Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj

 

 9.00: za + Alojza, Marijo, Franca, Jožefa Matjažeka in

           Tamaro Slatič

10.00: Ptujska Gora za žive in ++ ptujske župljane

 

19.00: za + Marijo Tivadar (greg. 13)

OSTALA OZNANILA

Od 6. septembra do 13. septembra

V ponedeljek, 7. septembra 2020, po večerni maši srečanje članov ŽPS. Lepo vabljeni!

V nedeljo, 13. septembra 2020,  bo naše zaobljubno romanje na Ptujsko Goro. Ob 6. uri bo pri Marijinem stebru na Minoritskem trgu blagoslov tistih romarjev, ki boste šli peš. Nato gremo po poti čez most, mimo Roka po glavni cesti proti Ptujski Gori. Ob 9.00 uri bo molitvena ura in ob 10.00 uri naša zaobljubna romarska maša. Kdor ne bo mogel iti peš ali z osebnim prevozom, ima na razpolago avtobus, ki bo peljal po sledečem razporedu: 8.00h železniška postaja; 8.10h Vinarski trg in 8.25h Sveti Rok. Avtobus se bo vračal ob 12. uri s Ptujske Gore. Lepo vabljeni na romanje!

V tednu od 14. do 18. septembra bomo imeli vpis veroučencev za verouk. Potrebno je, da starši pridete vpisat otroke vseh razredov pri veroučnih urah. Razpored verouka je objavljen na oglasni deski in na internetni strani. V ponedeljek, 7. septembra ob 16. uri, vabljeni starši veroučencev, da očistimo in uredimo veroučne prostore.

Vzemite si novo številko Družine in Ognjišča za september ter ostali verski tisk.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova).

 

NAŠI RAJNI: Marija Tement iz Spuhlje

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )