PRENOSI SVETIH MAŠ  - s klikom na fotografijo se povežete na ustrezni program.

 Župnija sv. Peter in Pavel

bozic kloster

Prenos maše v nedeljo 10.1.2021 ob 9 uri.

Kliknite tukaj za ogled v živo na spletni strani

Župnija sv. Jurij

bozic zoom

Prenos maše preko programa Zoom vsak dan ob 8:30 uri,
v nedeljo ob 9 uri.

Župnija sv. Ožbalt

bozic ozbalt

Prenos maše vsako nedeljo ob 11 uri in čez teden ob 18 uri.

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja.
b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
d)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
h)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
i)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je lahko odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

25. nedelja med letom, 20. september 2020

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

25 ned med Vovk 20 

20. september

2020

 

NEDELJA

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov

 

  8.00: Sv. Rok: za + Marijo Tivadar (greg. 20)

 

  9.00: za + Franca Beraniča

10.30: za + Marija Babič

10.30: za + Franca Vaupotiča

 

19.00: za + Marijo Pšajd

21. september

2020

 

PONEDELJEK

Matej (Matevž), evangelist, apostol

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 21)

 

19.00: za + Marjana Podgorška

22. september

2020

 

TOREK

Mavricij, mučenec

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 22)

 

19.00: za + Adolfa Simoniča (pogrebna)

19.00: za + Terezijo Hebar, rodbino Grašič in zdravje

           v družini

23. september

2020

 

SREDA

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spokornik

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 23)

 

19.00: za + Janeza in Marijo Kolarič, Janeza Vidoviča ter

           sorodnike Prelog - Štumberger

24. september

2020

ČETRTEK

Anton Martin Slomšek

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 24)

 

19.00: za + Stanka Solina

25. september

2020

PETEK

Sergij Radoneški, menih

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 25)

 

19.00: za + Marijo Tement

26. september

2020

SOBOTA

Kozma in Damijan, mučenca –

 kvatre

  7.30: za + Marijo Tivadar (greg. 26)

  7.30: za + Marijo Klinc

 

19.00: za + Viktorja Samec (obl.), starše Samec – Kokol

            in sorodnike

19.00: za + Franca (obl.) in Marijo Vidovič

27. september

2020

 

NEDELJA

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja

 

  8.00: Sv. Rok: za + starše Šerona in sorodnike

 

  9.00: za + starše Čuš in Rogina in ozdravljenje Jakoba

  9.00: za + Jožeta Plohla (obl.) in za + Julijano , Janeza in

         Franca Šegula

10.30: za + Vekoslava Gašpariča (obl.)

 

19.00: za + Marijo Tivadar (greg. 27)

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 20. septembra do 27. septembra

Danes je srečanje članov OFS. Vabljeni!

Zvečer ob 18. uri je medugorski program in nato ob 19. uri sveta maša. Lepo vabljeni!

V tem tednu smo imeli vpis veroučencev za verouk. Začenjamo z rednim veroukom in vabimo, da starši vpišete vaše otroke čimprej v kolikor še tega niste storili. Razpored verouka je objavljen na oglasni deski in na internetni strani.

Vzemite si novo številko Družine ter ostali verski tisk.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). V cerkvi morajo imeti masko.

 

NAŠI RAJNI: Adolf Simonič, Ob Rogoznici, Ptuj

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )