Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

27. nedelja med letom, 4. oktober 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 27 ned Francisek 20

4. oktober

2020

 

NEDELJA

27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja

Frančišek Asiški

 

  8.00: Sv. Rok: za + Ano Zagoršek (greg. 4)

 

  9.00: za + Antona Ketiša (obl.) in sorodnike

  9.00: za + Franca Kelenca

10.30: za + st. Veršič in ++ iz družine Janžekovič

 

Sveti Ožbalt: 19.00: za + p. Milana Holca

                       19.00: za žive in ++ ptujske župljane

5. oktober

2020

 

PONEDELJEK

Marija Favstina Kowalska, redovnica

  7.30: za + Ano Zagoršek (greg. 5)

  7.30: za + Antonijo Kostanjevec in ++ iz družine Kostanjevec

 

19.00: za + Martina Krajnca

19.00: za + Maksa Kodriča

19.00: za + Alojza Šegula

6. oktober

2020

 

TOREK

Bruno, redovnik, ustan. kartuzijanov

  7.30: za + Gerharda Hubnerja

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 6)

19.00: v zahvalo sv. Antonu

19.00: za + Marijo Tement

7. oktober

2020

 

SREDA

Rožnovenska Mati Božja

  7.30: po namenu Mozirja

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 7)

19.00: za + Marjana Podgoršeka

19.00: za + Konrada Gabrovca (obl.)

8. oktober

2020

ČETRTEK

Benedikta, devica, mučenka

  7.30: na čast angelom in svetnikom

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 8)

19.00: za + Ignaca Tekmeca (8. dan)

19.00: za + Alojza Valenka

9. oktober

2020

PETEK

Dionizij, škof in tovariši, mučenci

  7.30: za + Antona Ožinger in rodbino

 

19.00: za + Marijo Tement

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 9)

10. oktober

2020

SOBOTA

Danilo (Danijel), škof

  7.30: po namenu Mozirja

 

19.00: za + sestrično Matildo Veršič

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 10)

11. oktober

2020

 

NEDELJA

28. nedelja med letom

Janez XXIII., papež

 

  8.00: Sv. Rok: za + Marico Vrtič

 

  9.00: za + Alojza, Marijo, Franca, Jožefa, Matjažeka

            in Tamaro Slatič

10.30: za + Marijo, Antonijo in Karla Kosi

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 11)

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 4. oktobra do 11. oktobra

Včeraj  je prejelo 28 otrok iz naše župnije zakrament svete birme.

V ponedeljek, 5. oktobra, je po večerni maši srečanje članov ŽPS. Vabljeni!

V nedeljo, 11. oktobra, se nam bodo pri pozni sv. maši predstavili kandidati za birmo v prihodnjem letu. Vabimo vas, da ste jim duhovni botri z molitvijo za njih.

Začeli smo z rednim veroukom in vabimo, da starši vpišete vaše otroke čimprej v kolikor še tega niste storili. Razpored verouka je objavljen na oglasni deski in na internetni strani.

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Vabimo vas, da se nam pridružite v cerkvi pred vsako sveto mašo in k molitvi po vaših domovih. Izročajmo sebe in našo župnijo rožnovenski materi Božji.

Vzemite si novo številko Družine in ostali verski tisk.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

Ptujski skavti začenjajo novo skavtsko leto. K vpisu vabijo nove člane, da se jim pridružijo na prvem srečanju, ki bo 9. 10. 2020. Začetek skavtskega leta bodo imeli ločeno po starostnih skupinah. Več informacij o skavtih na Ptuju lahko najdete na Facebook strani: Ptujski skavti.

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). V cerkvi morajo imeti masko.

 

NAŠI RAJNI: Ignac Tekmec iz  Spuhlje

                         Slavica Vertič iz Trat

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )