Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

28. nedelja med letom, 11. oktober 2020

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

28 ned msd letom Prežganje 20 

11. oktober

2020

 

NEDELJA

28. nedelja med letom

Janez XXIII., papež

 

  8.00: Sv. Rok: za + Marico Vrtič

 

  9.00: za + Alojza, Marijo, Franca, Jožefa, Matjažeka

            in Tamaro Slatič

10.30: za + Marijo, Antonijo in Karla Kosi

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 11)

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

12. oktober

2020

 

PONEDELJEK

Maksimiljan Celjski, mučenec

  7.30: po namenu Mozirja

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 12)

19.00: za + Marjeto Galun in + Jožeta, Slavka in starše

13. oktober

2020

 

TOREK

Gerald, vitez

  7.30: za + Marijo Pšajd

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 13)

19.00: za + Ignaca Tekmeca

14. oktober

2020

 

SREDA

Kalist I., papež, mučenec

  7.30: po namenu Mozirja

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 14)

19.00: za + Marjeto Kukovec (30. dan)

19.00: za + Marijo Tement

15. oktober

2020

ČETRTEK

Terezija Velika (Avilska), devica, cerk. učiteljica

  7.30: po namenuMozirja

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 15)

19.00: za + Terezijo Bohak

16. oktober

2020

PETEK

Jadviga (Hedvika), kneginja, redovnica

  7.30: po namenu Mozirja

 

19.00: za + Nežo Žunič (8. dan)

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 16)

17. oktober

2020

SOBOTA

Ignacij Antiohijski, škof, mučenec

  7.30: za + Ano Zagoršek (greg. 17)

 

19.00: za + Tatjano (obl.) in Stanka Hercog

19.00: za + Janeza Zavca (obl.) in ++ iz družine Zavec – Osenjak

            in Majcen

18. oktober

2020

 

NEDELJA

29. nedelja med letom, misijonska nedelja

Luka, evangelist

 

  8.00: Sv. Rok: za + Terezijo in Jožeta Robin ter družino Marčič

 

  9.00: za + st. Pribožič in + Matildo Korošec

10.30: za + Marijo Babič

 

19.00: za + Ano Zagoršek (greg. 18)

19.00: za + Marijo in Matija Mernik

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 11. oktobra do 18. oktobra

Farane iz Spuhlje lepo prosimo, če prihajate ob sobotah ob 9. uri čistit cerkev. Zaenkrat sta samo dve zvesti gospe, ki se trudita za čiščenje.

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Vabimo vas, da se nam pridružite v cerkvi pred vsako sveto mašo in k molitvi po vaših domovih. Izročajmo sebe in našo župnijo rožnovenski materi Božji.

Vzemite si novo številko Družine in ostali verski tisk.

Molitev pred Najsvetejšim je ob torkih eno uro pred mašo in ob četrtkih po maši – lepo vabljeni!

NAVODILO -  Pred nedeljskimi in prazničnimi svetimi mašami verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). V cerkvi morajo imeti masko.

 

NAŠI RAJNI: Neža Žunič iz Belšakove in

                      Terezija Valentan iz Šeronove

***