PRENOSI SVETIH MAŠ  - s klikom na fotografijo se povežete na ustrezni program.

 Župnija sv. Peter in Pavel

bozic kloster

Prenos maše v nedeljo 10.1.2021 ob 9 uri.

Kliknite tukaj za ogled v živo na spletni strani

Župnija sv. Jurij

bozic zoom

Prenos maše preko programa Zoom vsak dan ob 8:30 uri,
v nedeljo ob 9 uri.

Župnija sv. Ožbalt

bozic ozbalt

Prenos maše vsako nedeljo ob 11 uri in čez teden ob 18 uri.

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja.
b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
d)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
h)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
i)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je lahko odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

29. nedelja med letom, 18. oktober 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 29 ned misijonska

18. oktober

2020

 

NEDELJA

29. nedelja med letom, misijonska nedelja

Luka, evangelist

 

za + Terezijo in Jožeta Robin ter družino Marčič

za + st. Pribožič in + Matildo Korošec

za + Marijo Babič

za + Ano Zagoršek (greg. 18)

za + Marijo in Matija Mernik

za žive in ++ ptujske župljane

19. oktober

2020

 

PONEDELJEK

Pavel od Križa, duhovnik

za + Katjo Krapec

za + Ano Zagoršek (greg. 19)

za + Terezijo Valentan (8. dan)

20. oktober

2020

 

TOREK

Rozalija, redovnica

za + starše Horvat, Strelec in sorodnike

za + Ano Zagoršek (greg. 20)

za + Alojza Valenko

za + Marijo Junger in Urško Vidovič

21. oktober

2020

 

SREDA

Uršula, devica, mučenka

za + Marijo Pšajd

za + Ano Zagoršek (greg. 21)

za + Štefanijo Rezar (8. dan)

za + Terezijo  Turščak

22. oktober

2020

ČETRTEK

Janez Pavel II., papež

za + Ano Zagoršek (greg. 22)

za + Marijo Tement

za ++ iz družine Munda

23. oktober

2020

PETEK

Janez Kapistran, duhovnik

za + Marjana Podgorška

za + Ivana Bela (8. dan)

za + Ano Zagoršek (greg. 23)

za + Marjeto Kukovec

za + Ivana in Hermino Golob in ++ sorodnike

24. oktober

2020

SOBOTA

Anton Marija Claret, škof, red. ustanovitelj

za + družine Juršič, Tisnikar in Pal ter + Elizabeto

           Kovačič

za + Ano Zagoršek (greg. 24)

za + Franca Kelenca

25. oktober

2020

 

NEDELJA

30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja

Obletnica posvetitve cerkve

 

za + Stanka Solina

za + Antona Ožinger

za + Ano Zagoršek (greg. 25)

za + Vanjo Bartolič

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 18. oktobra do 25. oktobra

V cerkvi si lahko vzamete kuverte, kjer imate možnost vpisati imena vaših rajnih za katere bomo posebej molili v novembru. Spomini. Kuverte oddajte v župnijski pisarni.

 

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

NAVODILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE SO OBJAVLJENA NA INTERNETNI STRANI ŽUPNIJE.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi. Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

V cerkvi si vzemite Družino in ostali verski tisk.

 

NAŠI RAJNI:    Štefanija Rezar iz Spuhlje,

                         Vladimir Ferk iz Zadružnega trga in

                         Ivan Bela iz Spuhlje

***