Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

29. nedelja med letom, 18. oktober 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 29 ned misijonska

18. oktober

2020

 

NEDELJA

29. nedelja med letom, misijonska nedelja

Luka, evangelist

 

za + Terezijo in Jožeta Robin ter družino Marčič

za + st. Pribožič in + Matildo Korošec

za + Marijo Babič

za + Ano Zagoršek (greg. 18)

za + Marijo in Matija Mernik

za žive in ++ ptujske župljane

19. oktober

2020

 

PONEDELJEK

Pavel od Križa, duhovnik

za + Katjo Krapec

za + Ano Zagoršek (greg. 19)

za + Terezijo Valentan (8. dan)

20. oktober

2020

 

TOREK

Rozalija, redovnica

za + starše Horvat, Strelec in sorodnike

za + Ano Zagoršek (greg. 20)

za + Alojza Valenko

za + Marijo Junger in Urško Vidovič

21. oktober

2020

 

SREDA

Uršula, devica, mučenka

za + Marijo Pšajd

za + Ano Zagoršek (greg. 21)

za + Štefanijo Rezar (8. dan)

za + Terezijo  Turščak

22. oktober

2020

ČETRTEK

Janez Pavel II., papež

za + Ano Zagoršek (greg. 22)

za + Marijo Tement

za ++ iz družine Munda

23. oktober

2020

PETEK

Janez Kapistran, duhovnik

za + Marjana Podgorška

za + Ivana Bela (8. dan)

za + Ano Zagoršek (greg. 23)

za + Marjeto Kukovec

za + Ivana in Hermino Golob in ++ sorodnike

24. oktober

2020

SOBOTA

Anton Marija Claret, škof, red. ustanovitelj

za + družine Juršič, Tisnikar in Pal ter + Elizabeto

           Kovačič

za + Ano Zagoršek (greg. 24)

za + Franca Kelenca

25. oktober

2020

 

NEDELJA

30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja

Obletnica posvetitve cerkve

 

za + Stanka Solina

za + Antona Ožinger

za + Ano Zagoršek (greg. 25)

za + Vanjo Bartolič

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 18. oktobra do 25. oktobra

V cerkvi si lahko vzamete kuverte, kjer imate možnost vpisati imena vaših rajnih za katere bomo posebej molili v novembru. Spomini. Kuverte oddajte v župnijski pisarni.

 

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

NAVODILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE SO OBJAVLJENA NA INTERNETNI STRANI ŽUPNIJE.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi. Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

V cerkvi si vzemite Družino in ostali verski tisk.

 

NAŠI RAJNI:    Štefanija Rezar iz Spuhlje,

                         Vladimir Ferk iz Zadružnega trga in

                         Ivan Bela iz Spuhlje

***