Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

30. nedelja med letom,25. oktober 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

Masa v novi cerkvi 2003        

25. oktober

2020

 

NEDELJA

30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja

Obletnica posvetitve cerkve

 

za + Stanka Solina

za + Antona Ožinger

za + Ano Zagoršek (greg. 25)

za + Vanjo Bartolič

za žive in ++ ptujske župljane

26. oktober

2020

 

PONEDELJEK

Lucija in Marcijan, mučenca

Ob rojstnem dnevu hčere za blagoslov v njenem življenju

za + Ano Zagoršek (greg. 26)

v zahvalo

27. oktober

2020

 

TOREK

Sabina Avilska, mučenka

za + Katjo Krapec

za + Ano Zagoršek (greg. 27)

za ++ starše Podplatnik in brata Ivana

za + Antona Plavec (pogrebna)

28. oktober

2020

 

SREDA

Simon in Juda Tadej, apostola

za + Ano Zagoršek (greg. 28)

za + Simona Vrtiča in za zdravje vnuka

29. oktober

2020

ČETRTEK

Mihael Rua, duhovnik, redovnik

za + Marijo Pšajd

za + Ano Zagoršek (greg. 29)

za + Martina Krajnca

30. oktober

2020

PETEK

Marcel, mučenec

za + Ano Zagoršek (greg. 30)

za + Marijo Tement

za + Alojza Valenka

31. oktober

2020

SOBOTA

Bolfenk, škof;

Dan reformacije

za + sina Danija Rajha (obl.) in + Ivana Rajha, Jožefa Svenška ter

        ostale sorodnike

za + Franca Kelenca

1. november

2020

 

NEDELJA

VSE SVETI

Viktor, škof

 

za + Viktorja Kelenca, rodbino Sok in rodbino Kelenc

za + Antona Ožinger in rodbino

za + Alojza Šegula in + starše Šegula in Valentin

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

od 25. oktobra do 1. novembra

V cerkvi si lahko vzamete kuverte, kjer imate možnost vpisati imena vaših rajnih za katere bomo posebej molili v novembru.

Spomine - kuverte oddajte v župnijski pisarni.

 

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

OBHAJILO

Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah ob 9., 10.30 in 17.30 uri ter ob delavnikih ob 8. in 17.30 uri v cerkvi.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi.Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

 

VSI SVETI

Po navodilu Slovenske škofovske konference bomo duhovniki brez vernikov blagoslovili grobove. Na Ptuju bo blagoslov na vseh treh pokopališčih v ponedeljek, 2. novembra 2020, ob 17. uri. Takrat bomo zvonili in ste povabljeni, da doma v molitvi spremljate sveto opravilo.

1. in 2. novembra bomo ob 18. uri v samostanu molili za vse rajne. Posebej tiste, ki jih boste vključili v Spomine. Povabljeni, da z nami molite in se nam pridružite v prenosu v živo na fb strani Župnija Ptuj - sv. Ožbalt.

V cerkvi si vzemite novo Družino in Ognjišče za november.

NA VOLJO JE MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

 

NAŠI RAJNI:   Anton Plavec, Na obrežju