Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.miklavz2020 pasica2
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Lahko darujete za maše v župnijski pisarni.

Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo le posamično in po vnaprejšnjem dogovoru z duhovnikom. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah od 9. do 11. ure in od 17. do 17.45 ure ter ob delavnikih od 7.30 do 8. ure in od 17.30 do 17.50 ure v cerkvi. Pri Svetem Roku ob nedeljah med 8.30 in 9. uro.

Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

Cerkev bo odprta za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Spovedovanje je dovoljeno.

Krsti, poroke so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000


ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724.


 

VSI SVETI, 1. november 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

Vsi sveti G Sveta 20 

1. november

2020

NEDELJA

VSI SVETI

Viktor, škof

za + Viktorja Kelenca, rodbino Sok in rodbino Kelenc

za + Antona Ožinger in rodbino

za + Alojza Šegula in + starše Šegula in Valentin

za žive in ++ ptujske župljane

2. november

2020

 

PONEDELJEK

Spomin vseh vernih rajnih

za ozdravitev v družini

za + st. Pinter in Petrena ter + brata Ivana

za + st. Šerona in sorodnike

za + Jožeta Pikla

3. november

2020

 

TOREK

Viktorin Ptujski, škof, mučenec

za + Katjo Krapec

za ozdravitev v družini

za + Antona Plavec (8. dan)

za + Vanjo Bartolič

za + Stanka Solina

za vse rajne iz vaših spominov

4. november

2020

SREDA

Karel (Drago) Boromejski, škof

za + Karla Mikla in sorodnike

v zahvalo Bogu in nebeški kraljici za prejete milosti in prošnja za

   zdravje v družini še posebej za očeta

na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu v zahvalo

za ozdravitev v družini

za + Ignaca Tekmeca

za + Marjeto Kukovec

5. november

2020

ČETRTEK

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

za + Marijo Pšajd

za + Karla Mikla in sorodnike

za ozdravitev v družini

za + Jožefa in Marijo Krefl in + brata Franca Krefla

6. november

2020

PETEK

Lenart, opat

za ozdravitev v družini

za ++ iz družine Rozalije in Franja Gunžerja

za + družino Antona in Antonije Kostanjevec

za vse + povojne žrtve

7. november

2020

SOBOTA

Engelbert, škof

za + Nežo Žunič (30. dan)

za zdravje na duhu, duši in telesu

za ozdravitev v družini

za + Alojza Valenka

8. november

2020

NEDELJA

32. nedelja med letom – zahvalna nedelja

Gotfrid (Bogomir), škof

 

za žive in ++ ptujske župljane

za + Franca Kelenca

za ozdravitev v družini

za zdravje

OSTALA OZNANILA

Od 1. novembra do 8. novembra

V cerkvi si lahko vzamete kuverte, kjer imate možnost vpisati imena vaših rajnih za katere bomo posebej molili v novembru.

Spomine - kuverte oddajte v župnijski pisarni.

 

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

OBHAJILO

Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah ob 9., 10.30 in 17.30 uri ter ob delavnikih ob 8. in 17.30 uri v cerkvi.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi.Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

 

VSI SVETI

Po navodilu Slovenske škofovske konference bomo duhovniki brez vernikov blagoslovili grobove. Na Ptuju bo blagoslov na vseh treh pokopališčih v ponedeljek, 2. novembra 2020, ob 17. uri. Takrat bomo zvonili in ste povabljeni, da doma v molitvi spremljate sveto opravilo.

1. in 2. novembra bomo ob 18. uri v samostanu molili za vse rajne. Posebej tiste, ki jih boste vključili v Spomine. Povabljeni, da z nami molite in se nam pridružite v prenosu v živo na fb strani Župnija Ptuj - sv. Ožbalt.

 

V cerkvi si vzemite novo Družino in Ognjišče za november.

 

NA VOLJO JE MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA