Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

VSI SVETI, 1. november 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

Vsi sveti G Sveta 20 

1. november

2020

NEDELJA

VSI SVETI

Viktor, škof

za + Viktorja Kelenca, rodbino Sok in rodbino Kelenc

za + Antona Ožinger in rodbino

za + Alojza Šegula in + starše Šegula in Valentin

za žive in ++ ptujske župljane

2. november

2020

 

PONEDELJEK

Spomin vseh vernih rajnih

za ozdravitev v družini

za + st. Pinter in Petrena ter + brata Ivana

za + st. Šerona in sorodnike

za + Jožeta Pikla

3. november

2020

 

TOREK

Viktorin Ptujski, škof, mučenec

za + Katjo Krapec

za ozdravitev v družini

za + Antona Plavec (8. dan)

za + Vanjo Bartolič

za + Stanka Solina

za vse rajne iz vaših spominov

4. november

2020

SREDA

Karel (Drago) Boromejski, škof

za + Karla Mikla in sorodnike

v zahvalo Bogu in nebeški kraljici za prejete milosti in prošnja za

   zdravje v družini še posebej za očeta

na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu v zahvalo

za ozdravitev v družini

za + Ignaca Tekmeca

za + Marjeto Kukovec

5. november

2020

ČETRTEK

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

za + Marijo Pšajd

za + Karla Mikla in sorodnike

za ozdravitev v družini

za + Jožefa in Marijo Krefl in + brata Franca Krefla

6. november

2020

PETEK

Lenart, opat

za ozdravitev v družini

za ++ iz družine Rozalije in Franja Gunžerja

za + družino Antona in Antonije Kostanjevec

za vse + povojne žrtve

7. november

2020

SOBOTA

Engelbert, škof

za + Nežo Žunič (30. dan)

za zdravje na duhu, duši in telesu

za ozdravitev v družini

za + Alojza Valenka

8. november

2020

NEDELJA

32. nedelja med letom – zahvalna nedelja

Gotfrid (Bogomir), škof

 

za žive in ++ ptujske župljane

za + Franca Kelenca

za ozdravitev v družini

za zdravje

OSTALA OZNANILA

Od 1. novembra do 8. novembra

V cerkvi si lahko vzamete kuverte, kjer imate možnost vpisati imena vaših rajnih za katere bomo posebej molili v novembru.

Spomine - kuverte oddajte v župnijski pisarni.

 

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

OBHAJILO

Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah ob 9., 10.30 in 17.30 uri ter ob delavnikih ob 8. in 17.30 uri v cerkvi.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi.Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

 

VSI SVETI

Po navodilu Slovenske škofovske konference bomo duhovniki brez vernikov blagoslovili grobove. Na Ptuju bo blagoslov na vseh treh pokopališčih v ponedeljek, 2. novembra 2020, ob 17. uri. Takrat bomo zvonili in ste povabljeni, da doma v molitvi spremljate sveto opravilo.

1. in 2. novembra bomo ob 18. uri v samostanu molili za vse rajne. Posebej tiste, ki jih boste vključili v Spomine. Povabljeni, da z nami molite in se nam pridružite v prenosu v živo na fb strani Župnija Ptuj - sv. Ožbalt.

 

V cerkvi si vzemite novo Družino in Ognjišče za november.

 

NA VOLJO JE MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA