Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

32. nedelja med letom, 8. november 2020

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 32 nav ned zahvalna 20

8. november

2020

 

NEDELJA

32. nedelja med letom – zahvalna nedelja

Gotfrid (Bogomir), škof

 

za žive in ++ ptujske župljane

za + Franca Kelenca

za ozdravitev v družini

za zdravje

9. november

2020

 

PONEDELJEK

Posvetitev lateranske bazilike

za + Mirka Belšaka in ++ iz družin: Belšak, Verlič, Šuguua,

         Ciglar, Breznik in Toplak

za + Damjana Kuharja (obl.)

za + Marijo Tement

10. november

2020

 

TOREK

Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj

za + Marjana Podgorška

za vse rajne iz spominov

za + Martina Krajnca

za + Katarino Milošič, pogrebna

11. november

2020

SREDA

Martin (Davorin) iz Toursa, škof

za + + iz družin Frajnkovič - Meglič

po namenu

12. november

2020

ČETRTEK

Jozafat Kunčevič, škof, mučenec

za + Terezijo Valentan (30. dan)

za + Alojza Šegula

13. november

2020

PETEK

Stanislav Kostka, redovnik

za + Katjo Krapec

za vse + povojne žrtve

za + Nežo Žunič

za + Marjeto Kukovec

14. november

2020

SOBOTA

Nikolaj Tavelić, mučenec

za + Ano Vtič Judež (8. dan)

za + Štefanijo Rezar

15. november

2020

NEDELJA

33. nedelja med letom

Albert Veliki, škof

 

za žive in ++ ptujske župljane

za + Alojza Šegula

za + Terezijo Horvat (obl.), očeta Janeza in sorodnike

za + Marijo Pšajd

OSTALA OZNANILA

Od 8. novembra do 15. novembra

 

Danes obhajamo zahvalno nedeljo. Patri in brat našega samostana se vam iz srca zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč v samostanu in župniji. Hvaležni smo vam tudi za vse dobrote, ki nam jih vedno radi prinašate za potrebe naše kuhinje.

Zakonskim jubilantom, ki bi danes pri oltarju med zahvalno mašo obnovili svojo zakonsko zvestobo, iskreno čestitamo in želimo, da vas Bog ohranja srečne, zdrave in predane zakoncu.

Do preklica ponovno ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

OBHAJILO

Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah ob 9., 10.30 in 17.30 uri ter ob delavnikih ob 8. in 17.30 uri v cerkvi.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi.Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

V cerkvi si vzemite novo Družino in Ognjišče za november.

 

V ŽUPNIJSKI PISARNI JE NA VOLJO MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

 

NAŠI RAJNI:Ana Vtič Judež iz Petrovičeve ulice

                         Katarina Milošič, Na postajo  

 

Nadškofija Maribor

Ob zahvalni nedelji

 »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.« (1 Kr 16,34) 

Ta Božja beseda me spremlja ob misli na letošnjo zahvalno nedeljo, ko se želimo z vsem srcem zahvaljevati Bogu in tudi drug drugemu. Hvaležnost ni beseda, je človekova drža, način življenja, ki krepi vero in plemeniti naše medsebojne odnose, s tem pa tudi zelo razodevamo svojo notranjost. 

Morda se komu zdi samo po sebi umevno, da mora vse imeti, da ima do vsega tega pravico, da mu vse pripada, zato se ob tem sprašuje, zakaj bi se sploh moral zahvaljevati. Letošnje leto je nekaj posebnega, ko ob tem nevidnem covidu-19 doživljamo svojo nemoč in ranljivost. Hkrati pa ob tem doživljamo plemenitost mnogih dobrih ljudi in človeško srce skoraj ne more drugače, kot da reče hvala za vsako pomoč, naklonjenost, za vsak dar, pa četudi je ta v prijazni podaritvi preproste, a dragocene zaščitne maske, razkužila ali kakršnega koli daru. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki ste v tistih prvih tednih covida-19 v naši domovini poklicali in povprašali, če kaj potrebujemo, in nam na različne načine radi pomagali. 

Zahvalna nedelja je priložnost, da se kot vaš pastir zahvalim vsem sodelavcem: članom župnijskih pastoralnih svetov, gospodarskih svetov, cerkvenim ključarjem, pevcem, bralcem, katehetom, vsem, ki skrbite za urejenost in čistočo naših cerkva, še posebej vam, ki vsak teden čistite in krasite naše cerkve, in vsem, ki na neviden način pomagate in molite za naše župnije. Hvala za skrb za urejenost župnišč ter za pomoč in oporo duhovnikom, s tem pa hvala za vse darove za svete maše, ki jih izročate svojim duhovnikom. 

Hvala za vse nabirke, darove in prispevke za potrebe naših župnijskih skupnosti. Brez teh darov ne bi mogli opravljati svojega osnovnega poslanstva, ki je oznanjevanje evangelija, kateheza in podeljevanje zakramentov ter priprava in izobraževanje župnijskih sodelavcev, ki so velika opora in nujnost pri župnijskem poslanstvu. Seveda pa so vaši darovi nujno potrebi za vzdrževanje naših lepih cerkva in potrebnih župnijskih prostorov. 

Hvala tudi za nabirke in darove, s katerimi pomagate nadškofiji, da lahko opravljamo svoje poslanstvo. Že nekaj let je naše delovanje povsem odvisno od vaših darov. S tem se vsi še bolj zavedamo odgovornosti in si prizadevamo, da bi bila naša služba v dobro vseh. Tokrat bi se rad še posebej zahvalil za vaše razumevanje in dobroto, ki ste jo izkazali ob lanski »namenski nabirki« za ureditev ogrevanja zgradbe nadškofije in pripadajočih prostorov. Naj bo ta zahvala tudi prošnja za letošnjo »namensko nabirko«, ki je na eno izmed nedelj v mesecu novembru in bo namenjena za tekoče delovanje nadškofije. Hvala tudi za nabirke, ki jih nadškofija posreduje naprej, to so: misijonska nabirka, dar za MIVO, Petrov novčič, Božji grob, nabirka in darovi za Karitas ... 

Vam, dragi duhovniki, se zahvaljujem za oddane binacije in trinacije, za mašne intencije, za vaše prostovoljne darove, ki so izraz naklonjenosti in dobrote, za darove za duhovniški solidarnostni sklad ter sprotno plačevanje prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje. 

Posebej pa se želim zahvaliti za vaše veliko zaupanje in velikodušnost, za molitve in razumevanje. Tako sem hvaležen za vso duhovno podporo, za pogovore in vsakršno pomoč. 

S temi besedami zahvale vas vabim, da bi vsak na svoj način iskali pota evangelizacije in se zmogli dobremu Bogu zahvaljevati prav za vse, tudi za razne preizkušnje, ki naj nam pomagajo k še večjemu zaupanju v dobrega Boga. 

Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit