Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

3. adventna nedelja,13. december 2020

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 3 adv ned 20

13. december

2020

NEDELJA

3. adventna,nedelja

Lucija, devica, mučenka

 

za žive in ++ ptujske župljane

v zahvalo Bogu

14. december

2020

 

PONEDELJEK

Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj

za + Mirka Belšaka in Anico Toplak (obl.)

za + sestrično Matildo Ostroško in + teto Marijo in Miha

        Kolednika

za + Martina Krajnca

15. december

2020

 

TOREK

Antonija, Krizina in druge drinske mučenke

v zahvalo Jezusovemu in Marijinemu srcu

za + Jožico Toplak (obl.)

za + Kristino Breznik

16. december

2020

SREDA

Adelajda (Adela), kraljica

za + Elizabeto Kunstek (8. dan)

za + Marijo Belšak (8. dan)

za + Marjeto Kukovec

17. december

2020

ČETRTEK

Janez de Matha, redovni ustanovitelj

za + Marijo Pšajd

za vse + iz družin: Munda, Meglič

18. december

2020

PETEK

Vunibald, opat

za + Petra in Slavka Pignar, za + Vladimirja in Angelo Bela

za + Terezijo Valentan

19. december

2020

SOBOTA

Urban V., papež

za + p. Mirka Pihlerja (obl.) in ++ starše ter za zdravje

za vse + iz družin: Munda, Meglič

20. december

2020

NEDELJA

4. adventna,nedelja

Vincencij Romano, duhovnik

 

za žive in ++ ptujske župljane

za + Štefanijo Rezar in + Jožefa

za + Marijo Babič

za + Antonijo Lešnik (30. dan)

OSTALA OZNANILA

Od 13. decembra do 20. decembra

 

Do preklica ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

 

OBHAJILO

Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo le posamično in po vnaprejšnjem dogovoru z duhovnikom. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah od 9. do 11. urein od 17. do 17.45 ure ter ob delavnikih od 7.30 do 8. ure in od 17.30 do 17.50 ure v cerkvi.Pri Svetem Roku ob nedeljah med 8.30 in 9. uro.Opravite lahko tudi božično sveto spoved.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi.Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

 

PRENOS MAŠ

 

Ob nedeljah ob 9. uri imamo sv. mašo s pomočjo programa Zoom. Med tednom vsak dan ob 8.30 uri.   Če se je želite udeležiti, kliknite na sliko vhoda v cerkvev na internetni strani prostija–ptuj.si. Odprlo se bo okence, v katerem kliknite "Open zoom.us". To storite 10 min pred sv. mašo.Vabljeni!

Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v nedeljo ob 11. uri.

 

V cerkvi si vzemite novo Družino.

V ŽUPNIJSKI PISARNI JE NA VOLJO MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

 

 

NAŠI RAJNI: Marija Bela iz Spuhlje