Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

Sveta Družina, 27. december 2020

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

sv Druzina 20 

27. december

2020

NEDELJA

Sveta Družina

Janez, apostol, evangelist

 

za + Ljudmilo Gojkovič (30. dan)

za + st. Kuhar: Ivana, Marico, Heleno, Janka in Antona

            Majcen

za žive in ++ ptujske župljane

za + Konrada Kodriča

28. december

2020

 

PONEDELJEK

Nedolžni otroci, mučenci

za + Davorino Zamuda

za + starše in brata Kramberger in st. Belšak

za + Marijo Bela (8. dan)

29. december

2020

 

TOREK

Tomaž Becket, škof, mučenec

za + Simona Vrtiča in + starše

zahvala Jezusu za zdravje Bojana in družine

za + Davorino Zamuda

30. december

2020

SREDA

Feliks I., papež

za družino

za + Nado Pal

za zdravje vnuka

za + Davorino Zamuda

31. december

2020

ČETRTEK

Silvester (Silvo), papež

 

za + Mihael Cafuta (pogrebna)

za + st. Pribožič in + Matildo Korošec

na čast Materi Božji v zahvalo in priprošnjo

na čast Svetemu Duhu

1. januar

2020

PETEK

Marija, Sveta Božja Mati

Novo leto

za zdravje vnuka

2. januar

2020

SOBOTA

Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj

za + Alojza Šegula in dvojne + starše

za + Marjana Kunsteka

3. januar

2020

NEDELJA

2. nedelja po božiču

Presveto Jezusovo ime

 

za + Stanislava Zotlarja (obl.)

za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 27. decembra do 3. januarja

 

Do preklica ni sv. maš pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Patri v tem času darujemo maše po vaših namenih in prosimo, da še naprej radi darujete za sv. maše.

 

OBHAJILO

Po navodilih škofovske konference lahko prejemate obhajilo le posamično in po vnaprejšnjem dogovoru z duhovnikom. Pri nas imate naslednje možnosti: ob nedeljah od 9. do 11. ure in od 17. do 17.45 ure ter ob delavnikih od 7.30 do 8. ure in od 17.30 do 17.50 ure v cerkvi. Pri Svetem Roku ob nedeljah med 8.30 in 9. uro.

 

VEČERNA MOLITEV

V župnijski cerkvi vsak dan ob 20. uri pozvonimo z velikim zvonom. Vabimo vas, da se v družini zberete k večerni molitvi s prošnjo, da bi bili na priprošnjo sv. Roka obvarovani te hude epidemije in predvsem za vse obolele ter zdravstvene delavce, ki jih zdravijo. Patri v tem času molimo rožni venec – bodimo povezani v molitvi. Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v tem času, ker bo prenos v živo.

Lepo vabljeni, da na prvi četrtek radi molite za nove duhovne poklice. Na prvi petek tokrat ne bomo obiskali bolnikov. V soboto vas vabimo k posvetitvi Marijinemu brezmadežnemu srcu.

 

PRENOS MAŠ

Minoritska cerkev sv. Petra in Pavla – v nedeljo, 3. 1. 2021, ob deveti uri preko fb Minoritski samostan sv. Petra in Pavla.

Ob nedeljah imamo sv. mašo s pomočjo programa Zoom v proštiji. Med tednom vsak dan ob 8.30 uri.   Če se je želite udeležiti, kliknite na sliko vhoda v cerkev na internetni strani prostija–ptuj.si. Odprlo se bo okence, v katerem kliknite "Open zoom.us". To storite 10 min pred sv. mašo. Vabljeni!

Lahko se nam tudi pridružite na fb Župnija Ptuj - sv. Ožbalt v nedeljo in praznikih ob 11. uri.

 

V ŽUPNIJSKI PISARNI JE NA VOLJO MARIJANSKI KOLEDAR IN PRATIKA

 

OGLED JASLIC – Jasličarji naše župnije so se potrudili in pripravili lepe jaslice v cerkvi. Hvala. Lepo povabljeni, da si jih v teh božičnih dneh radi pridete ogledat.

 

VOŠČILO

Spoštovani župljani, obiskovalci naše cerkve in samostana ter vsi dobro misleči ljudje!

Patri in redovni brat vam želimo zdravja, blagoslova in milosti ter Marijinega varstva v novem letu 2021

 

NAŠI RAJNI: Mesarič Marija, Na obrežju