Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

OZNANILA NA STARO LETO 2020

Kloster 2020 dec

OZNANILA NA STARO LETO 2020

UVOD:

Navada je, da se ta večer spomnimo pomembnih župnijskih dogodkov minulega leta, se zahvalimo vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v župniji ali samostanu in pogledamo v prihodnje leto.

POGLED NAZAJ:

To pastoralno leto je bilo zelo okrnjeno zaradi epidemije – pandemije korona virusa covid 19. Številne pastoralne dejavnosti so odpadle ali so bile zelo okrnjene. Iz tega razloga ni bilo maš z udeležbo vernikov od 13. marca do 4. maja in od 16. oktobra do konca leta. Pomeni, da verniki niso mogli biti navzoči pri mašah za največje praznike: Velika noč, Božič, Vsi sveti. Priporočeno jim je bilo sodelovanje pri mašah, ki so bile na različnih komunikacijskih medijih. Maše smo prenašali tudi iz naših cerkva na Ptuju.

Na Petrovo, 29. junija 2020, smo slovesno obhajali župnijski in samostanski praznik. Somaševanje je vodil žpk. sodelavec in gvardijan p. Milan Kos. Pri slovesnosti je prepeval župnijski pevski zbor pod vodstvom organista Miha Cepa.

Rokovo – na nedeljo po godu sv. Roka smo imeli iz kloštra do Svetega Roka procesijo z obnovljenim kipom sv. Roka v zahvalo in priprošnjo, da nas je obvaroval vsega hudega … Slovesno mašo je vodil domačin srebrnomašnik p. Branko Cestnik CM.

V pripravi na praznik sv. Frančiška je vodil somaševanje domačin p. Janez Šamperl, ki je v tem letu praznoval 40 let duhovništva.

V tem letu so verouk v naši župniji poučevali: p. Milan Kos in katehistinje: Milena Pintarič, Karmen Stanet in Tina Fakin. Klasičnega verouka je bilo zelo malo. Večina ga je potekalo na daljavo.

V minulem letu smo zbirali sredstva za nakup novih orgel v naši župniji. Tako nismo imeli posebnih obnov. Obnovili smo le veroučno učilnico. Pri Svetem Roku smo obnovili kip sv. Roka.

POGLED NAPREJ:

Na pastoralnem področju bo v prihajajočem letu še naprej glavna skrb vključevanje in iskanje novih sodelavcev, ki bodo pripravljeni svoj čas in talente darovati za blagor naše župnije. Iskanje novih članov pri skupini Karitas, molitveni skupini, Frančiškovi družini, pri bralcih beril, ... Radi bi ustanovili novo zakonsko skupino. Če želimo, da je naša župnija živa, moramo k temu pomagati vsi župljani, sploh vpričo pomanjkanja duhovnih poklicev.  Prav je, da pomnožimo tudi svojo molitev za nove duhovne poklice ter za svetost in vztrajnost že poklicanih. Iskati poročne može, ki bi postali stalni diakoni. Zagotovo bo potrebno narediti še kaj v smeri povezovanja ptujskih župnij in pastoralnega dogajanja na ptujskem področju.

Večji dogodki v naši župniji: celodnevno češčenje, šmarnice, birma, ki bo predvidoma 24. aprila pri sv. Juriju,  prvo sveto obhajilo, ki bo 23. maja, župnijsko žegnanjesrečanje za ostarele in bolne, oratorij za otroke, župnijsko romanje, srečanje zakoncev jubilantov, miklavževanje, adventne delavnice... ). Pristopili bomo tudi k zbiranju denarja za nakup orgel v župnijski cerkvi. Orgle bodo končane do konca leta. Prosimo za pomoč, da jih bomo lahko plačali. Ko bo mogoče, se bomo potrudili dva krat mesečno oblikovati maše z otroki, pri katerih sodelujejo veroučenci določenega razreda in prepeva otroški zborček ter sodeluje orkester zasebne glasbene šole sv. Petra in Pavla.

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2020:

  • - zakrament svetega krsta je prejelo 15 otrok (lani 31),
  • - zakrament svetega zakona si je podelilo 6 parov  (lani 5),
  • - cerkveno smo pokopali 42 vernikov (lani 37),
  • - svetih obhajil smo razdelili 17.000 (lani 34.000),
  • - prvoobhajancev je bilo 33 (lani 32),
  • - birmancev je bilo 28 (lani 29).

Verski tisk:Na župnijo imamo za prosto prodajo naročenih 7 številk Družine in 5 številk Ognjišča. Zraven tega za ministrante revija Ministrant, za bolnike revijo Prijatelj in za člane Frančiškovega svetnega reda Brat Frančišek. Mnogi imate naročen verski tisk domov po pošti.

ZAHVALA:

Ob koncu leta se želimo zahvaliti vsem, ki na različne načine pomagate pri delu v župniji in v samostanu. Najprej zahvala vsem župnijskim sodelavcem, ki ste aktivno vključeni v življenje župnije in pomoč v samostanu, članom Župnijsko pastoralnega sveta, pevcem (odraslim in otrokom), ministrantom, sodelavcem Karitas, molitveni skupini, katehistinjam, animatorjem, bralcem, zakonskima skupina, mladim, čistilcem… Zahvala tudi vsem sorodnikom in znancem, kot tudi vsem mojstrom in vzdrževalcem.

Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za svete maše in drugimi darovi skrbite za nas duhovnike, kot tudi za vzdrževanje cerkve in potrebe misijonov.

Hvala vsem, ki darujete za potrebe samostana. Zahvala vsem, ki pomagate v kuhinji ob večjih župnijskih in samostanskih srečanjih.

Še posebej se zahvaljujemo bolnikom, starejšim in onemoglim, ki z molitvijo in žrtvijo na neviden način gradite Božje kraljestvo.

Hvaležni smo še mnogim drugim, ki na viden ali neviden način pomagate v župniji in samostanu. Veliko je opravljenega dela, ki se ga ne vidi. Bog, ki vidi na skrivnem naj vsem bogato poplača za vašo dobroto.

Ob novem letu 2021 vam patri in brat želimo obilo blagoslova, družinskega miru, zdravja in medsebojnega spoštovanja.