Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

2. nedelja po božiču, 3. januar 2021

 

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 2 ned po bozicu 21

3. januar

2021

NEDELJA

2. nedelja po božiču

Presveto Jezusovo ime

 

za + Stanislava Zotlarja (obl.)

za žive in ++ ptujske župljane

4. januar

2021

 

PONEDELJEK

Elizabeta Seton, redovnica

  7.30: za + Stanislava Ranfla

  7.30: za + Magdaleno Ranfl

18.00: za verne duše v vicah

18.00: za + Štefanijo Rezar

5. januar

2021

 

TOREK

Janez Nepomuk Neumann, škof

  7.30: za + Frančiška Petroviča

  7.30: za + Ivana Kolariča

18.00: za vse + in žive iz družin: Mikl - Korošak

18.00: za + Alojza Šegula (obl.)

6. januar

2021

SREDA

Gospodovo razglašenje,

Sveti trije kralji

  7.30: za + Franca Tementa

  9.00: za + Viljema Breca

18.00: za + Nado in Marjanco Pal

18.00: za + Terezijo Valentan

18.00: za + Janeza Prosenjaka (8. dan)

7. januar

2021

ČETRTEK

Rajmund Penjafortski, duhovnik

 

  7.30: za + Konrada Kodriča

18.00: za vse + in žive iz družin: Ketiš - Horvat

18.00: za + Marjeto Kukovec

8. januar

2021

PETEK

Severin Noriški, opat

  7.30: za + Marijo Pšajd

18.00: za verne duše v vicah

18.00: za + starše Horvat, sestro, brata in vse + sorodnike

9. januar

2021

SOBOTA

Hadrijan, opat

  7.30: Stanislava Ranfla

18.00: za + starše Bencink in sestri Marijo in Katico in

           brata Štefana

18.00: za + Marijo Belšak (30. dan)

10. januar

2021

NEDELJA

Jezusov krst

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Franca Kelenca

  9.00: za + Viktorja Kelenca in + iz družin Kelenc– Sok

10.30: za + Frančiška Petroviča

18.00: za + Magdaleno Ranfl

OSTALA OZNANILA

Od 3. januarja do 10. januarja

 

S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja  po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

 

V cerkvi je na razpolago nova številka DRUŽINE.

 

KOLEDNIKI vas letos ne morejo obiskati – lahko pa darujete v ta namen.

 

NAŠI RAJNI: Janez Prosenjak iz Brstja

 

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina). 

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko. 

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

g)    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo.

Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.