Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

Jezusov krst, 10. januar 2021

 

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 Jezusov krst 21

10. januar

2021

NEDELJA

Jezusov krst

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Franca Kelenca

  9.00: za + Viktorja Kelenca in + iz družin Kelenc – Sok

10.30: za + Frančiška Petroviča

18.00: za + Magdaleno Ranfl

11. januar

2021

 

PONEDELJEK

Pavlin Oglejski II., škof

  7.30: za + Marijo Sipoš (obl.)

18.00: za + starše Brodnjak, Jožefa (obl.) in Matildo

           ter starše Šimenko

18.00: za + Ivana Kolariča

12. januar

2021

 

TOREK

Tatjana (Tanja), mučenka

  7.30: za + Franca Tementa

18.00: za verne duše v vicah

18.00: za + Petra Cimermana

13. januar

2021

SREDA

Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj

  7.30: za + Viljema Breca

18.00: za + Marijo Mesarič (8. dan)

18.00: za + Konrada Kodriča

14. januar

2021

ČETRTEK

Odon (Oton), prior v Jurkloštru

 

  7.30: za + Stanislava Ranfla

18.00: za ++ Vertič, Mušič, Pauko in Kos

18.00: za + Frančiška Petroviča

15. januar

2021

PETEK

Absalom, koprski škof

  7.30: za + Ivana Kolariča

18.00: za dober namen in pomoč

18.00: za + Magdaleno Ranfl

16. januar

2021

SOBOTA

Honorat, škof

  7.30: za + Franca Tementa

18.00: za + Mihaela Cafuta (8. dan)

18.00: za + Marijo Kos

17. januar

2021

NEDELJA

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska

Anton (Zvonko), puščavnik, opat

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za vse + Kosove

  9.00: za + Martino Markež (obl.) in + rodbino Markež

10.30: za ++ iz družin Kunčič, Paternu

18.00: za + Viljema Breca

OSTALA OZNANILA

Od 10. januarja do 17. januarja

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja.

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

d)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

h)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

i)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

Župnijske pisarna je lahko odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

V cerkvi je na razpolago nova številka DRUŽINE.

 

NAŠI RAJNI: Janez Bezjak iz Spuhlje