Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

2. nedelja med letom,17. januar 2021

 

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

ned ver tisk 

17. januar

2021

NEDELJA

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska

Anton (Zvonko), puščavnik, opat

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za vse + Kosove

  9.00: za + Martino Markež (obl.) in + rodbino Markež

10.30: za ++ iz družin Kunčič, Paternu

18.00: za + Viljema Breca

18. januar

2021

 

PONEDELJEK

Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka

  7.30: za + Antona Ožingerja in rodbino Ožinger - Šturbe

18.00: v zahvalo in priprošnjo angelom varuhom ob

             rojstnem dnevu

18.00: za božje usmiljenje in srečno zadnjo uro ter za

             spreobrnjenje hčerkine tašče in blagoslov njene družine

19. januar

2021

 

TOREK

Makarij Aleksandrijski, opat,

Irenej Baraga, misij.

  7.30: za + Konrada Koriča

18.00: za ozdravitev in zdravje v družini

18.00: za + Franca Tomaniča (obl.)

20. januar

2021

SREDA

Fabijan, papež, mučenec

  7.30: za + mamo Antonijo Meglič

18.00: za + Petra Cimermana

18.00: za + Stanislava Ranfla

21. januar

2021

ČETRTEK

Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka

 

  7.30: za + Frančiška Petroviča

18.00: za + Marjeto Kukovec

22. januar

2021

PETEK

Vincencij (Vinko), diakon, mučenec

  7.30: za + Magdaleno Ranfl

18.00: za + Ivana Kolariča

23. januar

2021

SOBOTA

Henrik Suzo, dominikanec

  7.30: za + Franca Tementa

18.00: za + Marijo Kos

18.00: za + Janeza Bezjaka (8. dan)

24. januar

2021

NEDELJA

3. nedelja med letom

Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Viljema Breca

10.30: v zahvalo za vse milosti v zakonu

18.00: za + Matejo Lesjak (obl.)

OSTALA OZNANILA

Od 17. januarjado 24. januarja

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja.

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

d)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

h)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

i)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

Župnijske pisarna je lahko odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

V cerkvi je na razpolago nova številka DRUŽINE.

 

NAŠI RAJNI: Franc Kelenc, Ob Dravi