Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

3. nedelja med letom, 24. januar 2021

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 3 ned med letom svetopisem 21

24. januar

2021

NEDELJA

3. nedelja med letom

Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Viljema Breca

10.30: v zahvalo za vse milosti v zakonu

18.00: za + Matejo Lesjak (obl.)

18.00: za + Franca Popošeka

25. januar

2021

 

PONEDELJEK

Spreobrnitev apostola Pavla

  7.30: za + Konrada Kodriča

18.00: za + Stanka Solina

18.00: za + Franca Kelenca, pogrebna

26. januar

2021

 

TOREK

Timotej in Tit, škofa

  7.30: za sorodnika Janeza Bezjaka

18.00: za vse + Žihrove

27. januar

2021

SREDA

Angela Marici, devica, ustanov. uršulink

  7.30: za + Stanislava Ranfla

18.00: za vse + Žuranove

18.00: za + Petra Cimermana

28. januar

2021

ČETRTEK

Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj

 

  7.30: za + Magdaleno Ranfl

18.00: za duše v vicah in mir v svetu

29. januar

2021

PETEK

Konstancij, škof

  7.30: za + Frančiška Petroviča

18.00: za romarski blagoslov

30. januar

2021

SOBOTA

Hijacinta Mariscotti, tretjerednica

  7.30: za + Ivana Kolariča

18.00: za + Antona Rihtarja in vse + iz družine Rihtar

18.00: za + Janeza Prosenjaka (30. dan)

31. januar

2021

NEDELJA

4. nedelja med letom – nedelja Božje besede

Janez Bosko, duhovnik, ustan. salezijancev

 

Sv. Rok – 8.00:za + Marijo Mesarič

  9.00: za + Franca Tementa

10.30: za + Viktorja Samca, Olgo Samec, starše Samec in

           Kokolj ter sorodnike

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 24. januarja do 31. januarja

 

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja.

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

c)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

d)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

h)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

i)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).

Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

Župnijske pisarna je lahko odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

V cerkvi je na razpolago nova številka DRUŽINE.

 

NAŠI RAJNI: