Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

5. nedelja med letom, 7. februar 2021

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

5 nav ned Ptuj 21 

7. februar

2021

NEDELJA

5. nedelja med letom 

Nivard, redovnik

 

Sv. Rok – 8.00: za zdravje v zahvalo in prošnjo za naprej

  9.00: za + Matildo in Jožeta Brodnjak ter sorodnike

10.30: za + Janeza Prosenjaka

18.00: v zahvalo za ozdravitev, za vero, zdravje sina Bojana

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

8. februar

2021

 

PONEDELJEK

Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj

Prešernov dan

  7.30: za + Konrada Kodriča

18.00: na čast Materi Božji

18.00: za + Franca Tementa

9. februar

2021

 

TOREK

Apolonija (Polona), devica, mučenka

 

  7.30: za + Frančiška Petroviča

18.00: po namenu

18.00: za + Viljema Breca

10. februar

2021

SREDA

Sholastika, devica, redovnica

 

  7.30: za + Ivana Kolariča

18.00: za žive in ++ iz družin Tikvič - Gašparič

18.00: za + Petra Cimermana

11. februar

2021

 

ČETRTEK

Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov

 

  7.30: za + Franca Tementa

18.00: za + Marijo Horvat (obl.) in + starše Glaser

18.00: za + Viljema Breca

12. februar

2021

PETEK

Humbelina, redovnica

  7.30: za + Viljema Breca

18.00: po namenu

13. februar

2021

SOBOTA

Jordan Saški, redovnik

  7.30: za + Franca Tementa

18.00: za + Frančiško Vogrinec

18.00: za + Emo Čuš (8. dan)

14. februar

2021

NEDELJA

6. nedelja med letom 

Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec

 

Sv. Rok – 8.00: za + Maksa in Moniko Beloglavec ter

                               + Antona in Julijano Čeh

  9.00: za + Marijo Kos

10.30: za + Vilija Žormana

18.00: za + Franca Popošeka

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 7. februarja do 14. februarja

 

 

  • Hvala za vaš dar pri ofru. Namenjen je za nove orgle. Lepo prosimo za vaše darove v ta namen. V trenutni situaciji ne moremo organizirati posebne nabirke. Denar bomo morali kljub temu v tem letu zbrati.

  • V četrtek je god Lurške matere Božje – svetovni dan bolnikov. Radi molimo in bodimo blizu vsem bolnim in ostarelim.

  • Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za februar.

  • V februarju prosimo župljane Rogoznice in Brstja za čiščenje cerkve.

  • Hvala vsem, ki ste pomagali pri pospravljanju jaslic.

 

 

NAŠI RAJNI:     Janez Krajnčič iz Belšakove ulice,

                          Katarina Vertič iz Rogozniške in

                          Ema Čuš iz Zadružnega trga