Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

6. nedelja med letom, 14. februar 2021

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 6 ned med letom 21

14. februar

2021

NEDELJA

6. nedelja med letom 

Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec

 

Sv. Rok – 8.00: za + Maksa in Moniko Beloglavec ter

                               + Antona in Julijano Čeh

  9.00: za + Marijo Kos

10.30: za + Vilija Žormana

18.00: za + Franca Popošeka

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

15. februar

2021

 

PONEDELJEK

Klavdij, redovnik

  7.30: za + Elizabeto Gabrovec

18.00: za + Ivana Božičko

18.00: za + Marijo Klinc

16. februar

2021

 

TOREK

Julijana Koprska, mučenka

pust

 

  7.30: za + Marijo Poljanec

18.00: za + Janeza Bezjaka (30. dan)

18.00: za + Janeza Vertiča (obl.)

17. februar

2021

SREDA

Pepelnica

 

  7.30: za + Lizo Kostanjevec

18.00: za žive in ++ iz družin Tikvič - Gašparič

18.00: za + Janeza Krajnčiča (8. dan)

18. februar

2021

 

ČETRTEK

Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec

 

  7.30: za + Martina Lipavška (obl.), mamo Martino in

           sorodnike Rogina

18.00: za + Katarino Vertič (8. dan)

18.00: za + Marjeto Petrovič

19. februar

2021

PETEK

Konrad iz Piacenze, spokornik

  7.30: za + Janeza Habjaniča

18.00: za + Marjeto Kukovec

18.00: za + Terezijo Bohak (obl.)

20. februar

2021

SOBOTA

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka

  7.30: za + Marjana Horvata

18.00: za + Matildo in Milana Munda (obl.) ter vse + sorodnike

18.00: na čast sv. Emi za uspešno operacijo

21. februar

2021

NEDELJA

1. postna nedelja 

Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + starše Pribožič in + Matildo Korošec

10.30: za + Ignaca Zelenika in + starše Zelenik - Kostanjevec

18.00: za + Martina Krajnca

OSTALA OZNANILA

Od 14. februarja do 21. februarja

 

 

  1. V sredo je pepelnica. Začetek postnega časa in strogi post. Pomeni, da ne jemo mesa in odrasli se lahko samo enkrat na dan najemo do sitega. Lepo vabljeni k maši in obredu pepeljenja, kar je znamenje spokornosti. Karitas nas vabi k akciji 40. dni brez alkohola in dobrodelnosti.

  2. Pobožnost križevega pota bo vsaki petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na prvo postno nedeljo pripravijo križev pot člani ŽPS.

  3. Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za februar.

  4. V februarju prosimo župljane Rogoznice in Brstja za čiščenje cerkve.

 

 

NAŠI RAJNI: