Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

1. postna nedelja, 21. februar 2021

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

1 postna ned 21 

21. februar

2021

NEDELJA

1. postna nedelja 

Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

 

  9.00: za + starše Pribožič in + Matildo Korošec

10.30: za + Ignaca Zelenika in + starše Zelenik - Kostanjevec

18.00: za + Martina Krajnca

22. februar

2021

 

PONEDELJEK

Sedež apostola Petra

  7.30: za neodrešene duše in nerojene otroke

  7.30: za zdravje duše, duha in telesa

18.00: za + Marijo Pešec (obl.), očeta Franca, sestro Genovefo

           in + sorodnike

23. februar

2021

 

TOREK

Polikarp, škof, mučenec

  7.30: v zahvalo Jezusovemu in Marijinemu srcu

18.00: za + Jožefa Svenška (obl.), vnuka Danija Rajha, starše

           Svenšek – Šimenko in tri brate

18.00: za + Elizabeto Gabrovec

24. februar

2021

SREDA

Matija, apostol

 

  7.30: za + Ivana Božičko

18.00: za + Marijo Klinc

18.00: za + Marijo Poljanec

25. februar

2021

 

ČETRTEK

Valburga, opatinja

 

  7.30: za + Lizo Kostanjevec

18.00: za + Ivana Ivanuša (obl.)

18.00: za + Franca Kelenca (30. dan)

26. februar

2021

PETEK

Aleksander (Branko), škof

  7.30: za + Marijo Pšajd

18.00: za + Marijo in Antona Eilec

18.00: za + Jožico Toplak

27. februar

2021

SOBOTA

Gabrijel ŽMB, redovnik

  7.30: za + Marjeto Petrovič

18.00: za + Edvarda Solina

18.00: za + Aleksandra Stankoviča (obl.) in družine: Podplatnik,

           Trop, Vajda in Bešvir

28. februar

2021

NEDELJA

2. postna nedelja 

Roman, opat

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

 

  9.00: za + iz družine Vršič in Janžekovič

10.30: za + Marijo Kos

18.00: za + Petra Cimermana

OSTALA OZNANILA

Od 21. februarja do 28. februarja

 

 

  1. V postnem času nas Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola in dobrodelnosti. Letake si lahko vzamete pri mizici za tisk.

  2. Pobožnost križevega pota bo vsaki petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na drugo postno nedeljo pripravijo križev pot člani OFS in Karitas.

  3. Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za februar ter ostali verski tisk.

  4. V februarju prosimo župljane Rogoznice in Brstja za čiščenje cerkve.

 

 

NAŠI RAJNI:  Antonija Topolovec iz Abramičeve ulice