Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

2. postna nedelja, 28. februar 2021

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

2 postna 21 

28. februar

2021

NEDELJA

2. postna nedelja 

Roman, opat

 

Sv. Rok – 8.00: za + Otilijo Koželj obl. in vse + iz družine Koželj

                           in Forstnerič

  9.00: za + iz družine Vršič in Janžekovič

10.30: za + Marijo Kos

18.00: za + Petra Cimermana

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

1. marec

2021

 

PONEDELJEK

Albin (Zorko), škof

  7.30: za +Janeza Habjaniča

18.00: za + Janeza Krajnčiča

18.00: za + Antonijo Topolovec (8. dan)

2. marec

2021

 

TOREK

Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja

 

  7.30: za + Marjana Horvata

18.00: za + Stanka Megliča (obl.)

18.00: za + Marjeto Kukovec

3. marec

2021

SREDA

Kunigunda, kraljica

 

  7.30: za + Elizabeto Gabrovec

18.00: za žive in ++ iz družin Tikvič - Gašparič

18.00: za + Marijo Klinc

4. marec

2021

 

ČETRTEK

Kazimir, poljski kraljevič

 

  7.30: za + Marijo Poljanec

18.00: za + Franca Kelenca

18.00: za + Lizo Kostanjevec

5. marec

2021

PETEK

Hadrijan (Jadran), mučenec

  7.30: za + Marjeto Petrovič

18.00: za + Štefanijo in Jožefa Rezarja

18.00: za + Janeza Bezjaka

6. marec

2021

SOBOTA

Fridolin, opat

  7.30: za + Janeza Habjaniča

18.00: za + Emo Čuš (30. dan)

18.00: za + Marjana Horvata

7. marec

2021

NEDELJA

3. postna nedelja 

Perpetua in Felicita, mučenki

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Marijo Bolcar

10.30: za + Marijo Kos

18.00: za + Maksa in Matildo Majcen

18.00: za + Franca Popoška

OSTALA OZNANILA

Od 28. februarja do 7. marca

 

 

  1. Nove orgle – mojstri v Mariboru pridno izdelujejo nove orgle za našo cerkev. Po predvidenem planu bodo dokončane do konca leta. Za našo župnijo to pomeni, da moramo v tem letu zbrati 150.000 EUR. Vemo, da je v tem obdobju finančno stanje po družinah težko. Prosimo vas, da po svojih zmožnostih darujeta v ta namen. Prihodnjo nedeljo in vsako prvo nedeljo v mesecu imamo ofer za nove orgle. Denar lahko prinesete tudi v župnijsko pisarno. Gospodarski svet župnije je sprejel naslednjo odločitev: Župljane in dobre ljudi vabimo, da postanete botri novih orgel. Kdor bo daroval 2.000 EUR bo zlati boter; kdor bo daroval 1.000 EUR bo srebrni boter in kdor bo daroval 500 EUR bo bronasti boter. Denar lahko darujete v več obrokih. Hvala za razumevanje in pomoč.

  2. Na prvi četrtek vabljeni na molitveno uro pred mašo ob 17. uri za nove duhovne poklice. Na prvi petek bomo obiskali bolnike. V soboto bomo imeli pobožnost posvetitve Marijinemu srcu.

  3. V postnem času nas Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola in dobrodelnosti. Letake si lahko vzamete pri mizici za tisk.

  4. Pobožnost križevega pota bo vsaki petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na tretjo postno nedeljo pripravijo križev pot člani župnijskega pevskega zbora.

  5. Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za marec ter ostali verski tisk.

  6. Hvala gospema iz Rogoznice in Brstja, ki sta čistili cerkev. V marcu prosimo župljane Budine za čiščenje cerkve.

 

 

NAŠI RAJNI: