Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

3. postna nedelja, 7. marec 2021

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

3 postna 21 

7. marec

2021

NEDELJA

3. postna nedelja 

Perpetua in Felicita, mučenki

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Marijo Bolcar

10.30: za + Marijo Kos

18.00: za + Maksa in Matildo Majcen

18.00: za + Franca Popoška

8. marec

2021

 

PONEDELJEK

Janez od Boga, redovni ustanovitelj

  7.30: za ozdravitev družinskega debla

18.00: za + Marijo (obl.) in Jožefa ter p. Milana Holca

18.00: za + Ivana Božičko

18.00: za + Anico Ilgo, Terezijo  Predikaka in Marijo Ribič

9. marec

2021

 

TOREK

Frančiška Rimska, redovnica

 

  7.30: za zdravje na duši in telesu

  7.30: po namenu

18.00: za + Rozalijo Koren

18.00: za + Elizabeto Gabrovec

10. marec

2021

SREDA

40 mučencev iz Armenije

 

  7.30: za + Elizabeto Gabrovec

18.00: za žive in ++ iz družin Tikvič - Gašparič

18.00: za + Janeza Krajnčiča (30. dan)

18.00: za + Marijo Mlakar, Justino Vaupotič in Marijo Hartinger

11. marec

2021

 

ČETRTEK

Benedikt, škof

 

  7.30: za + Lizo Kostanjevec

18.00: za + Marjeto Petrovič

18.00: za + Janeza Habjaniča

12. marec

2021

PETEK

Inocenc I., papež

  7.30: za + Marjana Horvata

18.00: za + Katarino Vertič (30. dan)

18.00: za + Elizabeto Gabrovec

13. marec

2021

SOBOTA

Leander Seviljski, menih, škof

  7.30: za + Marijo Pšajd

  7.30: za + Marka Petrušiča (obl.) in + sorodnike

Sv. Rok – 9.00: za + Petra Cimermana

18.00: za + Anico (obl.) in Janeza Zavec

14. marec

2021

NEDELJA

4. postna nedelja – papeška nedelja 

Matilda, kraljica

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: v zahvalo Tilčka Vidovič ob 93. letu življenja za duševno

            in telesno zdravje

  9.00: za + Marijo Bezjak (obl.) in + starše Bezjak - Vaupotič

10.30: za + Milana, Majdo in Franca (očeta) Golob in za ++

           sorodnike

18.00: za + Lizo Kostanjevec

OSTALA OZNANILA

Od 7. marca do 14. marca

 

 

  1. Nove orgle – mojstri v Mariboru pridno izdelujejo nove orgle za našo cerkev. Po predvidenem planu bodo dokončane do konca leta. Za našo župnijo to pomeni, da moramo v tem letu zbrati 150.000 EUR. Vemo, da je v tem obdobju finančno stanje po družinah težko. Prosimo vas, da po svojih zmožnostih darujeta v ta namen. Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo ofer za nove orgle. Denar lahko prinesete tudi v župnijsko pisarno. Gospodarski svet župnije je sprejel naslednjo odločitev: Župljane in dobre ljudi vabimo, da postanete botri novih orgel. Kdor bo daroval 2.000 EUR bo zlati boter; kdor bo daroval 1.000 EUR bo srebrni boter in kdor bo daroval 500 EUR bo bronasti boter. Denar lahko darujete v več obrokih. Hvala za razumevanje in pomoč.

  2. V soboto, 13. in v nedeljo 14. marca, je v naši župniji dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega. V soboto častimo Najsvetejše pri sv. Roku, sveta maša ob 9.00 uri nato enourno češčenje. V nedeljo častimo Najsvetejše v kloštru. Svete maše bodo po nedeljskem sporedu. Najsvetejše bo izpostavljeno dopoldan med mašami do 12.00 ure in popoldan od 15.00 ure. Ob 17.00 uri je molitvena ura, h kateri ste vabljeni člani župnijskih skupin. Lepo vabljeni ta dva dneva na češčenje Najsvetejšega.

  3. V postnem času nas Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola in dobrodelnosti. Letake si lahko vzamete pri mizici za tisk.

  4. Pobožnost križevega pota je vsaki petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na četrto postno nedeljo pripravijo križev pot mladi iz župnije.

  5. Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za marec ter ostali verski tisk.

  6. V marcu prosimo župljane Budine za čiščenje cerkve.

 

 

NAŠI RAJNI: