Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

4. postna nedelja, 14. marec 2021

 

OZNANILA 

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 4 postna 21 1

14. marec

2021

NEDELJA

4. postna nedelja – papeška nedelja 

Matilda, kraljica

 

Sv. Rok – 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: v zahvalo Tilčka Vidovič ob 93. letu življenja za duševno

            in telesno zdravje

  9.00: za + Marijo Bezjak (obl.) in + starše Bezjak - Vaupotič

10.30: za + Milana, Majdo in Franca (očeta) Golob in za ++

           sorodnike

18.00: za + Lizo Kostanjevec

15. marec

2021

 

PONEDELJEK

Ludovika de Marillac, redovnica

  7.30: za + st. Janeza in Nežko Beranič ter sorodnike

  7.30: za zdravje na duši, duhu in telesu

18.00: v zahvalo in priprošnjo v težkih trenutkih življenja

           in varno vožnjo

16. marec

2021

 

TOREK

Herbert, škof

  7.30: za + Franca in Lizo Ekart ter sorodnike

  7.30: za zdravje na duši, duhu in telesu

18.00: za + Elizabeto Gabrovec

17. marec

2021

SREDA

Patrik (Patricij), škof, misijonar

  7.30: po namenu

  7.30: v zahvalo Jezusu za blagoslov in spravo Bojana in družine

  7.30: za zdravje na duši, duhu in telesu

18.00: za + st. Kuhar, Ivana, Marico, Heleno, Janka in

           Antona Majcna

18.00: za ++ Vertič, Mušič, Pauko in Kos

18. marec

2021

 

ČETRTEK

Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj

 

  7.30: za zdravje na duši, duhu in telesu

18.00: za + Antonijo Topolovec (30. dan)

19. marec

2021

PETEK

Jožef, Jezusov rednik

  7.30: za + Aleksandra in Marijo Sipoš

  7.30: za zdravje na duši, duhu in telesu

  9.00: na čast Svetemu Duhu za razsvetljenje in spoznanje časa  

            ter  sv. Jožefu za varstvo katoliške Cerkve

18.00: za + moža Jožeta Petka in + sina ter ++ iz družine

           Petek

18.00: za + Franca Kelenca

18.00: za + Marijo (obl.) in Jožeta Holca ter + sorodnike

20. marec

2021

SOBOTA

Martin iz Brage, škof

  7.30: za + Marjana Horvata

18.00: za + Marijo Bolcar in + st. Bolcar – Kurež

18.00: za ++ Cvetkove in Megličeve ter očeta Franca (obl.)

21. marec

2021

NEDELJA

5. postna nedelja – tiha nedelja 

Serapion, škof, mučenec

 

Sv. Rok – 8.00: za + Mirana Janežiča (obl.) ter + Marijo in Jožefa

                          Janežič

  9.00: za + Franca Kelenca in + st. Kelenc – Sok ter sorodnike

  9.00: za + st. Galun, brate in sestre ter + Emila

10.30: za + Huberta Špesa, + starše Toplak - Špes;

                + p. Jožeta Krambergerja in + Antona Ogrinca

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 14. marca do 21. marca

 

 

  1. Včeraj in danes imamo v naši župniji celodnevno češčenje. Danes popoldan bomo ob 15. uri izpostavili Najsvetejše in ste lepo vabljeni, da pridete počastiti Gospoda. Ob 17. uri bo molitvena ura. Sklepna maša bo ob 18. uri. Somaševanje bo vodil p. Janko Gašparič.

  2. Nove orgle – mojstri v Mariboru pridno izdelujejo nove orgle za našo cerkev. Po predvidenem planu bodo dokončane do konca leta. Za našo župnijo to pomeni, da moramo v tem letu zbrati 150.000 EUR. Vemo, da je v tem obdobju finančno stanje po družinah težko. Prosimo vas, da po svojih zmožnostih darujeta v ta namen. Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo ofer za nove orgle. Denar lahko prinesete tudi v župnijsko pisarno. Gospodarski svet župnije je sprejel naslednjo odločitev:
    Župljane in dobre ljudi vabimo, da postanete botri novih orgel. Kdor bo daroval 2.000 EUR bo zlati boter; kdor bo daroval 1.000 EUR bo srebrni boter in kdor bo daroval 500 EUR bo bronasti boter.
    Denar lahko darujete v več obrokih. Hvala za razumevanje in pomoč.

  3. V postnem času nas Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola in dobrodelnosti. Letake si lahko vzamete pri mizici za tisk.

  4. Pobožnost križevega pota je vsaki petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na peto postno nedeljo pripravijo križev pot zakonci.

  5. Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za marec ter ostali verski tisk.

  6. V marcu prosimo župljane Budine za čiščenje cerkve.

 

 

NAŠI RAJNI: