Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

Cvetna nedelja, 28. marec 2021

 

 OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 Cvetna nedelja 21

28. marec

2021

NEDELJA

Cvetna nedelja   

Proterij, škof

 

Sv. Rok – 8.00: za + Lizo Kostanjevec

 

  9.00: po namenu

10.30: za + Marijo Kos

19.00: za žive in ++ ptujske župljane

29. marec

2021

 

PONEDELJEK

Bertold, redovni ustanovitelj

  7.30: za + Franja Gunžerja in + družino

  7.30: za + Ivana Kosta in + družino

19.00: za + Franca Kelenca

30. marec

2021

 

TOREK

Janez Klimak, opat

  7.30: za + Elizabeto Gabrovec

19.00: za + st. Korošec, Mirka, Angelo in Marijo Pernat ter

                   Petra Slamerška

19.00: za + Marijo Klinc

31. marec

2021

SREDA

Gvido (Vido), opat

  7.30: za + Lizo Kostanjevec

19.00: za + Marjeto Petrovič

19.00: za Božji blagoslov v pričakovanje novega življenja

1. april

2021

 

ČETRTEK

Veliki četrtek

Spomin zadnje večerje

 

 Zjutraj ni svete maše

19.00: za + Adelo Šilak (obl.)

19.00: za + Franca in Jelko Bezjak ter ++ sorodnike

19.00: za nove duhovne poklice

2. april

2021

PETEK

Veliki petek

Jezusovo trpljenje in smrt

  7.30: pobožnost križevega pota

19.00: bogoslužje velikega petka

3. april

2021

SOBOTA

Velika sobota

Jezus počiva v grobu

 

19.00: za + Klementino Firbas (obl.)

19.00: za + st. Pribožič in + Matildo Korošec

19.00: za + Marijo Kos

4. april

2021

NEDELJA

VELIKONOČNA NEDELJA

Jezusovo vstajenje

 

Sv. Rok – 8.00: za + iz družine Šerona – Zagorc

 

  6.30: za žive in ++ minoritskega reda ter dobrotnike

  9.00: za + Antona Vidoviča in sorodnike Kmetec - Stanet

10.30: za žive in ++ ptujske župljane

19.00: za + Franca Popuška

OSTALA OZNANILA

Od 28. marca do 4. aprila

 

 

 1. V tem tednu spovedujemo vsak dan, dopoldan med 9. in 11. uro in popoldan med 16. in 19.30 uro. Lepo vabljeni, da opravite velikonočno sveto spoved.

 2. V torek, 30. marca, bomo obiskali bolnike. Lepo prosimo, da prijavite tudi tiste, ki jih redno ne obiskujemo.

 3. Priporočamo se za cvetje s katerim bomo okrasili božji grob. Cvetje lahko prinesete do četrtka zvečer.

 4. Vabljeni k velikonočnemu tridnevju - četrtek, petek in soboto – ob 19. uri.

 5. Na veliko soboto bodo blagoslovi velikonočnih jedil po ustaljenem urniku – od 9. do 17. ure. Blagoslova bosta tudi na Bregu in pri Svetem Roku.

 6. Na veliko noč bo vstajenjska maša ob 6.30 uri. Med mašami bo ofer za nove orgle.

 7. Nove orgle – mojstri v Mariboru pridno izdelujejo nove orgle za našo cerkev. Po predvidenem planu bodo dokončane do konca leta. Za našo župnijo to pomeni, da moramo v tem letu zbrati 150.000 EUR. Vemo, da je v tem obdobju finančno stanje po družinah težko. Prosimo vas, da po svojih zmožnostih darujeta v ta namen. Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo ofer za nove orgle. Denar lahko prinesete tudi v župnijsko pisarno. Gospodarski svet župnije je sprejel naslednjo odločitev:
  Župljane in dobre ljudi vabimo, da postanete botri novih orgel. Kdor bo daroval 2.000 EUR bo zlati boter; kdor bo daroval 1.000 EUR bo srebrni boter in kdor bo daroval 500 EUR bo bronasti boter.
  Denar lahko darujete v več obrokih. Hvala za razumevanje in pomoč.

 8. Vzemite si novo številko Družine in Ognjišče za april ter ostali verski tisk.

 9. Hvala faranom iz Budine za čiščenje cerkve. V aprilu čistijo cerkev župljani iz mesta in Brega.

 10. Na voljo so oljčne vejice. Vaš prostovoljni dar je namenjen za župnije na Primorskem. Hvala.

 

 

NAŠI RAJNI: