Obisk svete maše je zopet dovoljen ob upoštevanju omejenega števila vernikov in uporabe zaščitnih mask.


Spovedovanje je dovoljeno.

Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena..

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.  Župnijske pisarna je odprta.

Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo.

Patri smo vam na voljo 041 260 724 in 0590 73 000

VELIKA NOČ, 4. april 2021

 

OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 Velika Noc 21

4. april

2021

NEDELJA

VELIKA NOČ

Jezusovo vstajenje

 

  - za + iz družine Šerona – Zagorc

  - za žive in ++ minoritskega reda ter dobrotnike

  - za + Antona Vidoviča in sorodnike Kmetec - Stanet

  - za žive in + ptujske župljane

  - za + Franca Popuška

5. april

2021

 

PONEDELJEK

v velikonočni osmini

Vincencij Ferrer, duhovnik

  - za + Elizabeto Gabrovec

  - za ozdravitev

6. april

2021

 

TOREK

v velikonočni osmini

Irenej iz Srema, škof, mučenec

  - za ozdravitev

  - za + Franca Rihtariča

 

7. april

2021

SREDA

v velikonočni osmini

Janez Krstnik de la Selle, duh., red. ustanovitelj

  - za + Marijo Pšajd

  - za ozdravitev

  - za + Lizo Kostanjevec

8. april

2021

 

ČETRTEK

v velikonočni osmini

Maksim in Timotej, mučenca

   - za ozdravitev

   - za + + iz družine Munda

   - za + Marjeto Petrovič

   - na čast sv. Jožefu

9. april

2021

PETEK

v velikonočni osmini

Maksim Aleksandrijski, škof

   - za ozdravitev

   - za + Štefana Bohaka (obl.)

10. april

2021

SOBOTA

v velikonočni osmini

Domnij (Domen), škof, mučenec

   - za ozdravitev

   - za + Elizabeto Gabrovec

   - za + Marjeto Petrovič

11. april

2021

NEDELJA

2. velikonočna, bela nedelja, Božjega usmiljenja

Stanislav, škof, muč.

 

   - za + Viktorja Lukmana in ++ Lukman - Cafuta

   - za + Martino Lipavšek (obl.) in sina Martina ter

             sorodnike Rogina – Lipavšek

   - v zahvalo za 50 let zakona

   - za žive in + ptujske župljane

   - za + Marijo Zupanič (obl.)

   - za ozdravitev

OSTALA OZNANILA

Od 4. aprila do 11. aprila

 

 

  1. Predvidoma do 12. aprila so ponovno prepovedane maše pri katerih bi lahko bili navzoči verniki. Lahko pa prejmete sv. obhajilo in sicer vsak dan od 9. do 9.30 ure ter od 18. do 18.30 ure. Dovoljeni so tudi cerkveni pogrebi in delitev ostalih zakramentov.

  2. Hvala vsem, ki ste v teh dneh pomagali pripraviti božji grob in očistiti ter okrasiti cerkev.

  3. Nove orgle – mojstri v Mariboru pridno izdelujejo nove orgle za našo cerkev. Po predvidenem planu bodo dokončane do konca leta. Za našo župnijo to pomeni, da moramo v tem letu zbrati 150.000 EUR. Vemo, da je v tem obdobju finančno stanje po družinah težko. Prosimo vas, da po svojih zmožnostih darujeta v ta namen. Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo ofer za nove orgle. Denar lahko prinesete tudi v župnijsko pisarno. Gospodarski svet župnije je sprejel naslednjo odločitev:
    Župljane in dobre ljudi vabimo, da postanete botri novih orgel. Kdor bo daroval 2.000 EUR bo zlati boter; kdor bo daroval 1.000 EUR bo srebrni boter in kdor bo daroval 500 EUR bo bronasti boter.
    Denar lahko darujete v več obrokih. Hvala za razumevanje in pomoč.

  4. Vzemite si novo številko velikonočne Družine ter ostali verski tisk.

  5. V aprilu čistijo cerkev župljani iz mesta in Brega.

Ob veliki noči, vam patri minoriti in redovni brat želimo blagoslovljene praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Naj vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo, vlije novega upanja in poguma za ta čas preizkušenj. Ponesite svetlobo Vstalega tudi bolnim in ostarelim v naši župniji.

 

 

NAŠI RAJNI: