ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


Škofje so odločili, da se s ponedeljkom  4.maja  cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. Tako se bodo verniki lahko udeležili svetih maš in prejemali nekatere zakramente pod posebnimi pogojii in navodili, ki so objavljena spodaj.

 

32. nedelja med letom, 10. november 2019

 

 OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 sv Martin H 19

10. november

2019

 

 

NEDELJA

32.nedelja med letom

Leon Veliki, papež

 

Sv. Rok 8.00:za + Ivano Mišmaš

9.00: za + starše Prelog, sestri Matildo in Elizabeto in brata

             Franca

10.30: za + Ivana Korošca

18.00: za + Pavla Polajžer (obl.)

11. november

2019

 

PONEDELJEK

Martin (Davorin) iz Toursa, škof

 

7.30: za + Mirana Gerdaka

18.00: za + Stanislava Čagrana

18.00: za + Danico Mahorič (30. dan)

12. november

2019

 

TOREK

Jozafat Kunčevič, škof, mučenec

  7.30: za + Marijo Pukšič

18.00: za + Konrada Gabrovca (30. dan)

18.00:za + Terezijo Vidovič

18.00: za vse pokojne, ki ste jih navedli v Spominih

13. november

2019

 

SREDA

Stanislav Kostka, redovnik

7.30: za + Marka Toplaka

18.00: za + Ljudmilo, Rudolfa in Daniela Simonič

18.00: za + Terezijo Toplak

14. november

2019

ČETRTEK

Nikolaj Tavelić, mučenec

  7.30: za + Frančiška Petroviča

18.00: za + iz družine Mikl - Korošak

18.00: za +Angelo (obl.) in Jožeta Ambrožiča

15. november

2019

PETEK

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj

  7.30: za + Marijo Kante

18.00: za + Terezijo in Janeza Horvata ter sorodnike

18.00: za + Marjeto Cajnkar in + starše Cajnkar

16. november

2019

SOBOTA

Marjeta Škotska, kraljica

7.30:za + Stanislava Megliča

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + p. Milana Holca

18.00: za + Alojza Munda (obl.) in st. Munda – Raj ter +

           sorodnike

17. november

2019

 

 

NEDELJA

33.nedelja med letom

Elizabeta Ogrska, redovnica

 

Sv. Rok 8.00:za žive in ++ ptujske župljane

9.00: za + Franca in Frančiško Vidovič

10.30: za + Silvo Cestnik

10.30: za + Elizabeto in Alojza Bezjak

18.00: za + Janeza Zelenika in ++ sorodnike

OSTALA OZNANILA

Od10. novembrado 17. novembra

  1. Danes imajo člani OFS redno srečanje. Lepo vabljeni!

  2. V torek, 12. novembra 2019, je dekanijsko srečanje članov Karitas.

  3. Kandidati za birmo so te dni na duhovnih vajah pri Sveti Trojici. V soboto bodo imeli nadškofijsko srečanje v Mariboru. Priporočamo jih v vašo molitev.

  4. Vzemite si novo številko Družine.

  5. Hvala vsem, ki ste v nedeljo sodelovali pri slovesnosti. Zakonci jubilanti, ki ste bili v nedeljo na srečanju, dvignite fotografije v župnijski pisarni.

NAŠI RAJNI:

***

( Po 9. maši vabljeni v klet na kavico in srečanje )