velikanoc 2020 splet2

ŽUPNIJSKA KARITAS IN MINORITSKI SAMOSTAN STA NA VOLJO VSEM STAREJŠIM IN ONEMOGLIM TER BOLNIKOM V KOLIKOR POTREBUJETE V TEH DNEH POMOČ. Pokličete lahko na telefonski številki 0590 73000 ali 041 260 724


Do preklica so odpovedane vse maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

Več si preberite spodaj v izrednih navodilih slovenskih škofov.

1. postna nedelja,1. marec 2020

 

 OZNANILA

ŽUPNIJA PTUJ - SV. PETER IN PAVEL

 Koc Reka 1 postna 20

1. marec

2020

 

 

NEDELJA

1.postna nedelja,

Albin (Zorko), škof

 

Sv. Rok 8.00: za žive in ++ ptujske župljane

  9.00: za + Anico Zmazek (obl.) in ++ st. Zmazek - Čuš

10.30: za + Marijo Lovrenčič (obl.) in očeta Ludvika

18.00: za + Marijo Mlakar

2. marec

2020

 

PONEDELJEK

Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja

 

  7.30: za + Antona Solina

18.00: za + Stanka Megliča (obl.)

18.00: za + Marijo Bezjak in sina Marjana (obl.) ter ++ sorodnike

18.00: za + Jožefa Sušca

3. marec

2020

 

TOREK

Kunigunda, kraljica

  7.30: za + Nežo Bezjak

18.00: za + p. Milana Holca

18.00: po namenu darovalca

4. marec

2020

 

SREDA

Kazimir, poljski kraljevič

  7.30: za + Martina Forštnariča

18.00: za + Franca Veršiča (obl.) in rodbino Veršič in Janžekovič

18.00: za + Marjeto Strelec

5. marec

2020

ČETRTEK

Hadrijan (Jadran), mučenec

  7.30: za + Konrada Ferčiča

18.00: za + Staneta Rakuša

18.00: za + Otilijo Lepoša

6. marec

2020

PETEK

Fridolin, opat

  7.30: za + Franca Tementa

18.00: za + Maksa Majcna in Matildo

18.00: za + Marijo Vajda

7. marec

2020

SOBOTA

Perpetua in Felicita, mučenki

  7.30: za + Franca Muzeka iz Maribora

10.30: maša v domu starejših

18.00: za + Aleksandra Sankoviča (obl.) in za ++ iz družin:

           Poplatnik, Trop in Vajda

18.00: za + Franca Emeršiča (obl.) in za ++ iz družine Vrabl

8. marec

2020

 

 

NEDELJA

2.postna nedelja,

Janez od Boga, redovni ustanovitelj

 

Sv. Rok 8.00: za + Otilio (obl.) in Alojza Koželj ter ++ iz družin

                       Koželj - Forstnerič

  9.00: za + Anico (obl.) in Janeza Zavec, Gero Osenjak in

             Marjeto Majcen

10.30: za + Marijo Babič

18.00: za + Marijo Holc (obl.) ter + Jožefa in p. Milana Holca

18.00: za žive in ++ ptujske župljane

OSTALA OZNANILA

Od 1. marca do 8. marca

  • Jutri v ponedeljek, 2. marca 2020, bo po večerni sv. maši srečanje članov ŽPS. Člani lepo vabljeni!

  • V torek zvečer, po sveti maši, je seminar nove evangelizacije v refektoriju. Predaval bo g. Dušan Todorovič. Lepo vabljeni!

  • V postnem času nas Karitas vabi k akciji 40 dni brez alkohola in dobrodelnosti. Letake si lahko vzamete pri mizici za tisk.

  • Pobožnost križevega pota bo vsak petek, ob 17.30 uri (vodijo birmanci) in ob nedeljah, po 9. maši (vodijo župnijske skupine). Pri Roku ob nedeljah 15 minut pred mašo. Na drugo postno nedeljo pripravijo križev pot člani OFS in Karitas.

  • Na prvi četrtek vabljeni na molitveno uro pred mašo za nove duhovne poklice. Na prvi petek bomo obiskali bolnike.

  • Na prvo soboto bomo imeli pobožnost posvetitve Marijinemu srcu. Vabljeni pet prvih sobot. V maju bomo obnovili našo posvetitev Marijinemu srcu. V soboto bo ob 17. uri molitvena ura in priložnost za sv. spoved in ob 18. uri sv. maša.

  • Naslednjo nedeljo, 8. marca, je po deveti uri in križevem potu srečanje članov Frančiškovega svetnega reda. Vabljeni!

  • Hvala faranom iz Budine za čiščenje cerkve. V marcu prosimo župljane iz mesta in Brega.

  • Vsako postno nedeljo popoldan ob 15.00 uri je na Ptujski Gori pobožnost križevega pota in nato sv. maša. Vabljeni!

  • Vzemite si novo številko Družine in ostali verski tisk.

 

NAŠI RAJNI:

***