Božja beseda

Glasilo ptujskih župnij

zivljenje vstajenje logo

STATISTIKA VERSKEGA ŽIVLJENJA v številkah za 2018

Statistika verskega življenja za leto 2018

- zakrament svetega krsta je prejelo 30 otrok (lani 27),
- zakrament svetega zakona si je podelilo 7 parov (lani 11),
- cerkveno smo pokopali 43 vernikov (lani 44),
- svetih obhajil smo razdelili 40.000 (lani 38.000),
- prvoobhajancev je bilo 29 (lani 34),
- birmancev je bilo 29 (lani 25).

kloster od spredaj

Važnejši dogodki v župniji:

januar: Diakonsko posvečenje br. Vladimirja Rufina Predikaka.

marec: Velikonočno tridnevje.

junij: Podoba sv. Janeza Krstnika.

julij:  Ob prazniku sv. Petra in Pavla smo obhajali tudi zlato mašo p. Tarzicija Kolenka.

avgust: Oratorij na Ptuju.

avgust: Umrl je župnik p. Janez Kmetec.

oktober: Obnova kapele in groba na Rogoznici.

december: Božično dogajanje v župniji.